David_-_The_Death_of_Socrates
sforza
horatii
medusa
damy

Advokatenkantoor

Elfri.be

Contacteer ons


Rechtsleer

De nieuwe Wetgeving inzake Vzw's en stic…

 Bespreking van dit werk door de uitgever: Onderwerp: De Wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstgevend doel en de instellingen van ...

Rechtsleer

Oplossingen voor uw dagdagelijkse person…

Bespreking van dit werk door de uitgever: Dit boek is het ideale werkinstrument voor alle personeelszaken. Het geeft in duidelijke taal de juridisch ...

Rechtsleer

Tijdschrift voor Familierecht

voorheen: Auteur(s): S. Audoore, F. Buyssens, H. Jacobs, P. Senaeve (Hoofdredacteur), F. Swennen, K. Uytterhoeven, G. Verschelden Beschrijving doo...

Rechtsleer

Openbare verkoping op uitvoerend beslag …

verschenen bij uitgeverij UGA bestel dit boek via deze link bekijk de inleiding en de inhoudstafel van dit boek Download pdf In dit boek vindt u ...

Rechtsleer

Openbare verkoping op uitvoerend beslag …

verschenen bij uitgeverij UGA bestel dit boek via deze link bekijk de inleiding en de inhoudstafel van dit boek Download pdf In dit boek vindt u ...

Rechtsleer

Alimentatie en beslag

Het trefwoord Beslag in de APR-reeks heeft over de jaren heen een ijzersterke reputatie opgebouwd en is niet meer weg te denken uit onze rechtsliterat...

Wetgeving

Decreet betreffende de materiële organi…

Rechtsleer  • Erkenning van plaatselijke geloofsgemeenschappenEen vernieuwend hoofdstuk in de Vlaamse eredienstenwetgevingAdriaan OverbeekeRee...

Wetgeving

Wetboek van Canoniek Recht - 1983 Boek V…

Boek VII-Processen 1400-1752 Boek VII Processen 1400-1752 Boek VII Deel I Gedingen in het algemeen 1400-1500 Can. 1400 - § 1 Voorwerp van een gedi...

Wetgeving

Wetboek van Canoniek Recht - 1983 Boek V…

Boek VI-Sancties 1311-1399 Boek VI Sancties in de kerk 1311-1399 Boek VI Deel I Misdrijven en straffen in het algemeen 1311-1363 Boek VI Deel I Tit...

Wetgeving

Wetboek Kerkelijk recht Boek V Tijdelijk…

Boek V-Tijdelijke goederen 1254-1310 Boek V Tijdelijke goederen van de kerk 1254-1310 Can. 1254 - § 1 De katholieke Kerk kan op grond van het recht...

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Stel een vraag
Artikel

Onder voorbehoud van alle recht en midde…

In een procedure wordt principieel geoordeeld op basis van het gerechtsdossier zoals gestaafd middels stukken die door partijen worden neergelegd. De...

Artikel

Foutbegrip artikel 1382-1383 BW

De regels betreffende de foutaansprakelijkheid worden weergegeven in de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze artikelen dient degen...

Artikel

Verschil tussen vonnis, arrest en beschi…

Voorbeelden van beschikkingen: uittreksel uit het gerechtelijk wetboek: Art. 98. Wanneer een rechter wettig verhinderd is of er een plaats van recht...

Artikel

Absolute en relatieve nietigheden

Een nietig verklaarde overeenkomst kan voor partijen geen grondslag van rechten en verplichtingen zijn. De nietige overeenkomst kan ook niet aan derde...

Consultaties

op afspraak


055/31.86.47
Rechtspraak

Vereffening en verdeling na aanstelling …

D.B.... Ten gronde 1. Zowel voor de eerste rechter als thans voor het hof werpen Pierre D.B. en Jozef D.B. (grotendeels) de niet-ontvankelijkheid op...

Rechtspraak

Gesprek opnemen als bewijs en niet als c…

Nr. P.15.0880.N H J, inverdenkinggestelde, eiser, tegen H W, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is geri...

Rechtspraak

Verschil tussen onontvankelijkheid en ni…

tekst van het vonnis IV Saisine 4.1 Voor alle duidelijkheid brengt de rechtbank haar standpunt aangaande de saisine waarbinnen zij gevat is in herin...

Rechtspraak

Boekhouder is steeds aansprakelijk voor …

BVBA L.V. t/ BVBA F.B.D.-C. ... 2. Relevante feitelijke gegevens en standpunt van de partijen 2.1. L. zet uiteen dat zij een beroep deed op D. voor...

Rechtspraak

BTW vrijstelling van de intracommunautai…

(N. NV / De Belgische Staat, W.F., M. BVBA - Rolnr.: 2015/AR/612) 1. De feiten (…) 2. De voorafgaande procedure (…) 3. De vorderingen en standp...

Rechtspraak

Verjaring van de strafvordering bij voor…

Procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, H.C. en H.D. t/ D.J.N.V. I. Rechtspleging voor het Hof De cassatieberoepen zijn gericht tegen het...

Rechtspraak

De vordering tot uitvoering van een gere…

Beslagrechter Gent, 8 mei 2012, NJW, 2013/289, 760 tekst vonnis [ ... ] FB eiser tot verzet tegen uitvoerend beslag op roerend goed - beslagen schu...

Rechtspraak

Maximum rechtsplegingsvergoeding of terg…

T.K. t/ O.A. … III. Gronden van het vonnis ... III.2. Gegrondheid van de vorderingen ... De vordering van eiseres is ongegrond. 3.6. Dat de v...

Rechtspraak

Lawaai bij nabuur groter dan 25 decibel …

S. t/ DeS. Overwegende dat de vordering strekt tot veroordeling van verweerder om onmiddellijk het hinderlijk lawaai stop te zetten en om aan eisers ...

Rechtspraak

Exceptio obscuri libelli

Het in art. 702, 3° Ger.W. bedoelde vereiste dat de dagvaarding, op straffe van nietigheid, het onderwerp en een korte samenvatting van de middelen v...

Bekom toegang tot alle informatie

Met een abonnement krijgt u toegang tot een schat aan bijkomende informatie: lezen van de volledige teksten zonder beperkingen, relevante wetten, rechtspraak (vaak elders niet te vinden), rechtsleer, commentaren, antwoorden op nog meer vragen, geavanceerde opzoekingen, allerhande mogelijkheid tot knippen, plakken, afdrukken, modellen, tips, trics, aandachtspunten, professioneel gedeelte en zoveel meer.

Ik neem een abonnement

Recent

In de kijker

Actueel

Elfri.be bestaat als site sinds 2003. Sinds 15 augustus 2018  werkt de site in haar nieuwste editie met Arc3c als uitgever. Nieuw is de https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, betere zoekmogelijkheden en een 40 tal nieuwe functies. De site wordt inhoudelijk voortdurend, lees dagelijks,  aangepast en aangevuld met de recentste wetswijzigingen, nieuwe rechtspraak en nieuwe rechtsleer. Bijna alle rechtspraak die in België aandacht krijgt is terug te vinden op de elfri.be. Anders dan andere dure websites, hebben we een technologie uitgewerkt waarbij de gezochte informatie onmiddellijk wordt verschaft door een gewone vraagstelling in gewoon Nederlands, het weze op de site zelf, het weze gewoon in Google. Wij spreken uw taal en werken niet met onbegrijpelijke of onlogische boomstructuren die verwijzen naar documenten die ofwel niet relevant, ofwel niet kunnen gelezen worden. Om volledige informatie met bronnen, rechtsleer, rechtspraak en wetgeving, kan u een vrij goedkoop abonnement nemen (reeds mogelijk vanaf 1 maand)
Elfri ecceMeest bekeken

Populaire kernwoorden op de site

Bekom toegang tot alle informatie op deze website

 

Met een abonnement krijgt u toegang tot een schat aan bijkomende informatie (vaak elders niet te vinden), lezen van de volledige teksten zonder beperkingen, verwijzingen naar wetten, rechtspraak en wetten, antwoorden op nog meer vragen, opzoekingen allerhande mogelijkheid tot knippen, plakken, afdrukken, modellen, tips, trics, aandachtspunten professioneel gedeelte en zoveel meer.

Met een abonnement (vanaf 5,95 euro per maand) heeft u steeds een professionele juridische bibliotheek met 25.000 bijdragen ter beschikking

Ik neem een abonnement

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29 - 9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Fax: 055/31.14.03

X

Elfri.be meldt het volgende

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienst slechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u u een pro-abonnement te nemen. klik hier voor de verschillende formules

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.