Gebruiksvoorwaarden stel een vraag

De inhoud van onze antwoorden via dit formulier zijn bestemd voor de intentioneel geadresseerde. Doorzending van deze mail aan derden evenals toegang, kennisname, kopiëren, afdruk, en onthulling door een andere persoon dan de intentioneel geadresseerde is verboden .
Dit bericht is niet te aanzien als een advies, maar enkel als een gedachte onder voorbehoud van verder nazicht. Zolang wij geen dossier met numeriek dossiernummer van 5 nummers, anders dan het nummer 1259 hebben aangemaakt, beschouwen wij ons als advocaat zonder formele opdracht. Onze aansprakelijkheid geldt maximaal ten volle ten belope van onze beroepsverzekering via de orde van advocaten onder aftrek van de franchise van zodra een dossier op ons kantoor wordt geopend en nadat wij onze opdracht schriftelijk aan de cliënt hebben aanvaard.
De inhoud van deze mail is gesteld onder alle voorbehoud van recht, zonder enige erkentenis of verzaking en is slechts juridisch bindend na ontvangst van een ondertekend geschrift inhoudende bevestiging van deze mail. Een dossier kan worden geopend tijdens een consultatie of na toezending van een bundel mits bevestiging van aanvaarding.

Recent

In de kijker

Actueel

Elfri.be bestaat als site sinds 2003. Sinds 15 augustus 2018  werkt de site in haar nieuwste editie met Arc3c als uitgever. Nieuw is de https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, betere zoekmogelijkheden en een 40 tal nieuwe functies. De site wordt inhoudelijk voortdurend, lees dagelijks,  aangepast en aangevuld met de recentste wetswijzigingen, nieuwe rechtspraak en nieuwe rechtsleer. Bijna alle rechtspraak die in België aandacht krijgt is terug te vinden op de elfri.be. Anders dan andere dure websites, hebben we een technologie uitgewerkt waarbij de gezochte informatie onmiddellijk wordt verschaft door een gewone vraagstelling in gewoon Nederlands, het weze op de site zelf, het weze gewoon in Google. Wij spreken uw taal en werken niet met onbegrijpelijke of onlogische boomstructuren die verwijzen naar documenten die ofwel niet relevant, ofwel niet kunnen gelezen worden. Om volledige informatie met bronnen, rechtsleer, rechtspraak en wetgeving, kan u een vrij goedkoop abonnement nemen (reeds mogelijk vanaf 1 maand)
Elfri ecceMeest bekeken

Bekom toegang tot alle informatie op deze website

 

Met een abonnement krijgt u toegang tot een schat aan bijkomende informatie (vaak elders niet te vinden), lezen van de volledige teksten zonder beperkingen, verwijzingen naar wetten, rechtspraak en wetten, antwoorden op nog meer vragen, opzoekingen allerhande mogelijkheid tot knippen, plakken, afdrukken, modellen, tips, trics, aandachtspunten professioneel gedeelte en zoveel meer.

Met een abonnement (vanaf 5,95 euro per maand) heeft u steeds een professionele juridische bibliotheek met 25.000 bijdragen ter beschikking

Ik neem een abonnement

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29 - 9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Fax: 055/31.14.03

Log In or Registreer

X

Elfri.be meldt het volgende

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienst slechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u u een pro-abonnement te nemen. klik hier voor de verschillende formules

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.