Gebruiksvoorwaarden

De abonnementen verlenen een gebruikslicentie op de site, waarbij het aantal raadpleegbare teksten en andere mogelijkheden verschilt per versie.

Een abonnement verleent geen eigendomsrecht maar een persoonlijk niet overdraagbaar gebruik van de site met oog op raadpleging en individueel gebruik bij wijze van juridische dienstverlening.

Een licentie verschaft niet het recht een webpagina, een deel van de site of de gehele site te publiceren onder welke vorm ook zonder toestemming van Elfri De Neve.

Het gebruik van tekstfragmenten in juridische teksten, conclusies, nota’s, advies, studiewerken is daarentegen wel toegelaten.

Deze prijzen gelden voor single-user. Een single user versie laat één fysieke gebruiker toe in te loggen op de site. Wanneer een tweede gebruiker met zelfde ID en paswoord inlogt genereert dit een foutmelding en wordt de werking van het systeem beperk. Een multi-user Office versie laat 4 fysieke gebruikers van een zelfde kantoor, onderneming, instelling, overheid of gezin gevestigd of wonend op het zelfde adres met zelfde e-mail adres, ID en paswoord toe om simultaan in te loggen op de site. Indien meer dan 4 gebruikers simultaan ingelogd zijn genereert het systeem een foutmelding en wordt de werking van het systeem beperkt.

Overschrijding van het toegelaten aantal geregistreerde gebruikers wordt geregistreerd in een logboek. Deze overschrijding die een inbreuk uitmaakt op de auteurswet, kan resulteren in de schorsing of schrapping van de licentie en in een eis tot schadevergoeding.

Heeft u interesse voor een multi-user Office versie klik dan hier (link).

Prijzen voor multi-users zoals advocatenkantoren met meerdere advocaten, universiteiten, bibliotheken, op aanvraag.

Recent

In de kijker

Actueel

Elfri.be bestaat als site sinds 2003. Sinds 15 augustus 2018  werkt de site in haar nieuwste editie met Arc3c als uitgever. Nieuw is de https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, betere zoekmogelijkheden en een 40 tal nieuwe functies. De site wordt inhoudelijk voortdurend, lees dagelijks,  aangepast en aangevuld met de recentste wetswijzigingen, nieuwe rechtspraak en nieuwe rechtsleer. Bijna alle rechtspraak die in België aandacht krijgt is terug te vinden op de elfri.be. Anders dan andere dure websites, hebben we een technologie uitgewerkt waarbij de gezochte informatie onmiddellijk wordt verschaft door een gewone vraagstelling in gewoon Nederlands, het weze op de site zelf, het weze gewoon in Google. Wij spreken uw taal en werken niet met onbegrijpelijke of onlogische boomstructuren die verwijzen naar documenten die ofwel niet relevant, ofwel niet kunnen gelezen worden. Om volledige informatie met bronnen, rechtsleer, rechtspraak en wetgeving, kan u een vrij goedkoop abonnement nemen (reeds mogelijk vanaf 1 maand)
Elfri ecceMeest bekeken

Bekom toegang tot alle informatie op deze website

 

Met een abonnement krijgt u toegang tot een schat aan bijkomende informatie (vaak elders niet te vinden), lezen van de volledige teksten zonder beperkingen, verwijzingen naar wetten, rechtspraak en wetten, antwoorden op nog meer vragen, opzoekingen allerhande mogelijkheid tot knippen, plakken, afdrukken, modellen, tips, trics, aandachtspunten professioneel gedeelte en zoveel meer.

Met een abonnement (vanaf 5,95 euro per maand) heeft u steeds een professionele juridische bibliotheek met 25.000 bijdragen ter beschikking

Ik neem een abonnement

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29 - 9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Fax: 055/31.14.03

Log In or Registreer

X

Elfri.be meldt het volgende

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienst slechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u u een pro-abonnement te nemen. klik hier voor de verschillende formules

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.