David_-_The_Death_of_Socrates
sforza
horatii
medusa
damy

Advokatenkantoor

Elfri.be

Contacteer ons


Rechtsleer

Als sterven 'leven' is ... is helpen ste…

Overige rechtsleer: • • DELBEKE, E., Hulp bij zelfdoding: nood aan een afzonderlijke strafbaarstelling met een voorwaardelijke rechtvaardigi...

Rechtsleer

Juridische aspecten van zorgverlening aa…

Samenvatting van de hand van de uitgever (bron Intersentia) Levenseindezorg is een thematiek die eenieder aanbelangt. Niet enkel in België, maar ove...

Rechtsleer

Enkele mensenrechtelijke bedenkingen bij…

De boedelbeschrijving is een bewarende (weze het tegensprekelijke: zie art. 1179 e;v.) maatregel waardoor kan vermeden worden dat bepaalde elementen u...

Rechtsleer

Algemene Verordening Gegevensbeschermin…

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met ...

Rechtsleer

De uitvoerbare kracht van een notariële…

De notariële akte vormt een uitvoerbare titel wanneer ze, in haar authentieke vorm, alle gegevens bekrachtigt die nodig zijn om het bestaan, de opeis...

Rechtsleer

Alarmbelprocedure in vennootschappen mod…

Bespreking door de uitgever De zakenwereld draait grotendeels rond papier. Dat wordt er niet minder op bij de oprichting van een vennootschap. Versla...

Wetgeving

Wet op de kansspelen, de kansspelinricht…

Rechsteleer:  N.Hoekx, De wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de speler, RW 2009-2010, 1330, l...

Wetgeving

Potpourri II

Zeer summier  Wijzigingen van strafrecht en strafvordering • Waarom: minder en efficiëntere procedures om sneller recht te spreken en d...

Wetgeving

Ministeriële richtlijn Seksuele Agressi…

MINISTERIELE RICHTLIJN BETREFFENDE DE SEKSUELE AGRESSIE SET (S.A.S.) Ter attentie van de parketmagistraten en de politiediensten (en ter informatie v...

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Stel een vraag
Artikel

Foutbegrip artikel 1382-1383 BW

De regels betreffende de foutaansprakelijkheid worden weergegeven in de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze artikelen dient degen...

Artikel

Absolute en relatieve nietigheden

  Absolute nietigheden: - sanctioneert een regel van algemeen belang, de openbare orde, of de goede zeden - de absolute nietigheid kan (in ...

Artikel

Vanaf wanneer gaat de opzegperiode in bi…

  Sinds 1 januari 2014 gaat de opzegtermijn voor arbeiders en bedienden in op de maandag na de kennisneming van het ontslag. Wordt het ontslag ...

Artikel

Termijn om hoger beroep in te stellen

Behoudens enkele uitzonderingen bedraagt de termijn om hoger beroep in te stellen 1 maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis op straffe van...

Artikel

Verschil tussen vonnis, arrest en beschi…

Een beschikking is een uitspraak van een gerechtelijke instantie in kortgeding of zoals in kortgeding, dan wel een onderzoeksmaatregel of bewarende ma...

Artikel

Onderhoudsplicht tegenover ouders in het…

Het pensioen waarover rusthuisbewoners beschikken is meestal ontoereikend om de kosten van het rusthuisverblijf te betalen. De zorgkost wordt weliswaa...

Artikel

Onder voorbehoud van alle recht en midde…

In een procedure wordt principieel geoordeeld op basis van het gerechtsdossier zoals gestaafd middels stukken die door partijen worden neergelegd. De ...

Artikel

Dwingend recht en aanvullend regelend re…

De wet is er om gevolgd te worden, niet een klein beetje, maar helemaal. Deze regel is evenwel niet steeds juist. Aanvullend recht (ius despositum): ...

Consultaties

op afspraak


055/31.86.47
Rechtspraak

Gesprek opnemen als bewijs en niet als c…

Nr. P.15.0880.N H J, inverdenkinggestelde, eiser, tegen H W, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is geric...

Rechtspraak

Vereffening en verdeling na aanstelling …

D.B. ... Ten gronde 1. Zowel voor de eerste rechter als thans voor het hof werpen Pierre D.B. en Jozef D.B. (grotendeels) de niet-ontvankelijkheid op ...

Rechtspraak

Verbouwingswerken uitvoeren in de woning…

Il. Beroepen vonnis Investeren in andermans woning verrijking zonder oorzaak waarbij de kosten de normale lasten in de huishouding overschrijden - ver...

Rechtspraak

SMS is begin van bewijs door geschrift

T.D. t.\ P.W. en N.V. II. Feiten en vorderingen 1. Eiser voert aan dat hij, in de zomer van 2011, verschillende (telefonische) contacten heeft gehad m...

Rechtspraak

Nietig vastgoedmakelaarscontract

E. t./ B. bvba( ... )Antecedenten1. Het geschil vindt zijn oorsprong in een overeenkomst van "verkoopstoelating - verhuring van diensten", door de p...

Rechtspraak

Hanengekraai in de stad en burenhinder

  Uittreksel uit het vonnis.   I. FEITEN EN VOORGAANDEN Beide partijen wonen in de Kapenstraat van G. Dit is een straat in het centrum met a...

Rechtspraak

De vordering tot uitvoering van een gere…

Beslagrechter Gent, 8 mei 2012, NJW, 2013/289, 760 samenvatting Een gedeeltelijke betaling van een verjaarde schuld houdt geen afstand van verjaring i...

Rechtspraak

Cliënt mag een gesprek met zijn advocaa…

Nr. P.15.0880.N H J, inverdenkinggestelde, eiser, tegen H W, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is geric...

Rechtspraak

Onmiddellijke opzegmogelijkheid voor nie…

  Arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 juli 2009, Nieuw Juridisch Weekblad nr. 209, 28.10.2009, 8ste jaargang, pg 721. Samenvatting: Woninghuu...

Rechtspraak

Handelshuur beëindiging in onderling ak…

NV W.H. t/ BVBA A. 1. In 2009 werd een handelshuurovereenkomst gesloten tussen de NV W.H. (hierna: W.) als verhuurder en de BVBA A. (hierna: A.) als h...

Bekom toegang tot alle informatie

Met een abonnement krijgt u toegang tot een schat aan bijkomende informatie (vaak elders niet te vinden), lezen van de volledige teksten zonder beperkingen, verwijzingen naar wetten, rechtspraak en wetten, antwoorden op nog meer vragen, opzoekingen allerhande mogelijkheid tot knippen, plakken, afdrukken, modellen, tips, trics, aandachtspunten professioneel gedeelte en zoveel meer.

Neem een abonnement (vanaf 5,95 euro per maand) dan heeft u steeds een professionele juridische bibliotheek met 25.000 bijdragen ter beschikking

Ik neem een abonnement

Recent

In de kijker

Actueel

Elfri.be bestaat als site sinds 2003. Sinds 15 augustus 2018  werkt de site in haar nieuwste editie met Arc3c als uitgever. Nieuw is de https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, betere zoekmogelijkheden en een 40 tal nieuwe functies. De site wordt inhoudelijk voortdurend, lees dagelijks,  aangepast en aangevuld met de recentste wetswijzigingen, nieuwe rechtspraak en nieuwe rechtsleer. Bijna alle rechtspraak die in België aandacht krijgt is terug te vinden op de elfri.be. Anders dan andere dure websites, hebben we een technologie uitgewerkt waarbij de gezochte informatie onmiddellijk wordt verschaft door een gewone vraagstelling in gewoon Nederlands, het weze op de site zelf, het weze gewoon in Google. Wij spreken uw taal en werken niet met onbegrijpelijke of onlogische boomstructuren die verwijzen naar documenten die ofwel niet relevant, ofwel niet kunnen gelezen worden. Om volledige informatie met bronnen, rechtsleer, rechtspraak en wetgeving, kan u een vrij goedkoop abonnement nemen (reeds mogelijk vanaf 1 maand)
Elfri ecceMeest bekeken

Populaire kernwoorden op de site

Bekom toegang tot alle informatie op deze website

 

Met een abonnement krijgt u toegang tot een schat aan bijkomende informatie (vaak elders niet te vinden), lezen van de volledige teksten zonder beperkingen, verwijzingen naar wetten, rechtspraak en wetten, antwoorden op nog meer vragen, opzoekingen allerhande mogelijkheid tot knippen, plakken, afdrukken, modellen, tips, trics, aandachtspunten professioneel gedeelte en zoveel meer.

Met een abonnement (vanaf 5,95 euro per maand) heeft u steeds een professionele juridische bibliotheek met 25.000 bijdragen ter beschikking

Ik neem een abonnement

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29 - 9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Fax: 055/31.14.03

Log In or Registreer

X

Elfri.be meldt het volgende

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienst slechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u u een pro-abonnement te nemen. klik hier voor de verschillende formules

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.