David_-_The_Death_of_Socrates
sforza
horatii
medusa
damy

Advokatenkantoor

Elfri.be

Contacteer ons


Rechtsleer

De overdracht onder gerechtelijk gezag

Uittreksel uit het wetboek van economisch recht Boek XX insolventie van de onderneming HOOFDSTUK 4. [1 - Gerechtelijke reorganisatie door overdracht...

Rechtsleer

De vervolging en berechting van rechtspe…

Rechtspraak Europese rechtspraak EHRM 27 februari 1992, Pub!. ECHR, Series A 232, §66 EHRM 25 februari 1993, Pub!. ECHR, Series A Vol. 256-a EHRM 27...

Rechtsleer

Winstvergoeding bij wanprestatie

1. Inleiding I. Achtergrond A. Rechtskader 2. Vergoedbaarstelling van winstderving uit wanprestatie 3. Rechtsgeschiedenis: Winstvergoedingen in he...

Rechtsleer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met ...

Rechtsleer

Fraus omnia corrumpit

Zowel het beginsel «fraus omnia corrumpit» als het verbod tot rechtsmisbruik worden beschouwd als algemene rechtsbeginselen die gelden als afzonderlij...

Wetgeving

BOEK XX WER Insolventie van de ondernemi…

BOEK XX. [1 - Insolventie van de ondernemingen]1   ----------uittreksel uit het wetboek van economisch recht Titel I Algemeen  &...

Wetgeving

Koninklijk besluit betreffende het fabri…

Rechtsleer: X. E-sigaret, NJW 2016, 852   ...

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Stel een vraag
Artikel

Vanaf wanneer gaat de opzegperiode in bi…

  Sinds 1 januari 2014 gaat de opzegtermijn voor arbeiders en bedienden in op de maandag na de kennisneming van het ontslag. Wordt het ontslag ge...

Artikel

Domicilieadres?

Domicilieadres? Heel wat personen menen de oplossing gevonden te hebben door een ficief domicilieadres, soms wel domicieladres geheten, te nemen om a...

Artikel

Onderhoudsplicht tegenover ouders in het…

Het pensioen waarover rusthuisbewoners beschikken is meestal ontoereikend om de kosten van het rusthuisverblijf te betalen. De zorgkost wordt weliswa...

Artikel

Laster en eerroof

SITUERING EN ONDERSCHEID Het strafwetboek stelt in de artikelen 443 en volgende een reeks misdrijv...

Artikel

BVBA zaakvoerder

De bestuurder in een bvba wordt ‘zaakvoerder’ genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de statutaire zaakvoerder en de niet-statutaire zaakvoe...

Artikel

Onder voorbehoud van alle recht en midde…

In een procedure wordt principieel geoordeeld op basis van het gerechtsdossier zoals gestaafd middels stukken die door partijen worden neergelegd. De ...

Artikel

Dwingend recht en aanvullend regelend re…

De wet is er om gevolgd te worden, niet een klein beetje, maar helemaal. Deze regel is evenwel niet steeds juist. Aanvullend recht (ius despositum): ...

Artikel

Tarieven

  Van een goed advocaat verwacht u resultaten. U moet er kunnen op rekenen dat uw advocaat alle mogelijke...

Artikel

Hoofdelijke verbintenissen

Hoofdelijkheid kan zich zowel voordoen tussen schuldeisers als schuldenaars. 1. Actieve hoofdelijkheid: hoofdelijkheid tussen schuldeisers   In d...

Consultaties

op afspraak


055/31.86.47
Rechtspraak

Gesprek opnemen als bewijs en niet als c…

Nr. P.15.0880.N H J, inverdenkinggestelde, eiser, tegen H W, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is geric...

Rechtspraak

Facebookpagina met racistische uitlating…

in zake van het openbaar ministerie: wie zich heeft aangesloten als burgerlijke partijen: 1. Mevr. X, [ ... ]   qq haar minderjarige zoon 2. Y, [...

Rechtspraak

Hanengekraai in de stad en burenhinder

  Uittreksel uit het vonnis.   I. FEITEN EN VOORGAANDEN Beide partijen wonen in de Kapenstraat van G. Dit is een straat in het centrum met a...

Rechtspraak

Onmiddellijke opzegmogelijkheid voor nie…

  Arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 juli 2009, Nieuw Juridisch Weekblad nr. 209, 28.10.2009, 8ste jaargang, pg 721. Samenvatting: Woninghuu...

Rechtspraak

Adoptie van een meerderjarige vereiste W…

AR nr. C.11.0454.N P.B. t/ J.A. en B.B. I. Rechtspleging voor het Hof Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Gent v...

Rechtspraak

facturen sturen jaren na werken of lever…

[...] II. Overblijvende betwisting – Feiten – Procedure in eerste aanleg 3. De overblijvende betwisting betreft de vraag naar de precieze ...

Rechtspraak

De vordering tot uitvoering van een gere…

Beslagrechter Gent, 8 mei 2012, NJW, 2013/289, 760 samenvatting Een gedeeltelijke betaling van een verjaarde schuld houdt geen afstand van verjaring i...

Rechtspraak

De uittredende plaatsbeschrijving bij de…

3.2. Beoordeling ten gronde 3.2.2. Wat de huurschade betreft b) Wat de bewijsvoering voor de andere schadeposten betreft De vaststelling van huurschad...

Rechtspraak

Wanneer is de rechtbank van Koophandel b…

BVBA A. t/ BVBA D.I.W. e.a. ... De materiële bevoegdheid is van openbare orde. De rechtbank van koophandel is, overeenkomstig art. 573 Ger.W., be...

Rechtspraak

Handelshuur beëindiging in onderling akk…

NV W.H. t/ BVBA A. 1. In 2009 werd een handelshuurovereenkomst gesloten tussen de NV W.H. (hierna: W.) als verhuurder en de BVBA A. (hierna: A.) als h...

Krijg toegang to alle materiaalword lid

Word lid. Word lid van de site en krijg volledige toegang tot alle inhoud, vanaf 2,42 euro voor een dag en vanaf 5,95 euro per maand.

Ik word lid

Recent

In de kijker

Actueel

Elfri.be bestaat als site sinds 2003. Sinds 15 augustus 2018  werkt de site in haar nieuwste editie met Arc3c als uitgever. Nieuw is de https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, betere zoekmogelijkheden en een 40 tal nieuwe functies. De site wordt inhoudelijk voortdurend, lees dagelijks,  aangepast en aangevuld met de recentste wetswijzigingen, aan nieuwe rechtspraak en nieuwe rechtsleer. Bijna alle rechtspraak die in België aandacht krijgt is terug te vinden op de elfri.be. Anders dan andere dure websites, hebben we een technologie uitgewerkt waarbij de gezochte informatie onmiddellijk wordt verschaft door een gewone vraagstelling in gewoon Nederlands, het weze op de site zelf, het weze gewoon in Google. Wij spreken uw taal en werken niet met onbegrijpelijke of onlogische boomstructuren die verwijzen naar documenten die ofwel niet relevant, ofwel niet kunnen gelezen worden. Vind je de juridische hulp die de site u 24/24 7/7 biedt, leuk of nuttig? - Voor het equivalent van een koffietje met een stukje taart per week bieden we middels een abonnement nog meer diensten aan, knippen, plakken, afdrukken, extra informatie, tips, modellen, verwijzingen, links en zoveel meer. Waar anderen een rib uit uw lijf vragen voor kennis van het recht en hiervoor zelfs maandlonen (en meer) vragen, reiken we graag de hand om kennis te delen aan een "Spotify-prijsje". Omdat recht onze passie is.

Elfri ecce


Werkaanbieding:

Wij zoeken ter uitbreiding van ons team nog een onderlegd advocaat in het ondernemingsrecht met minstens 3 jaar ervaring.  

Meest bekeken

Populaire kernwoorden op de site

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29

9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Fax: 055/31.14.03

Log In or Registreer

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.