David_-_The_Death_of_Socrates
sforza
horatii
medusa
damy

Advokatenkantoor

Elfri.be

Contacteer ons


Rechtsleer

Het gebruik van valse stukken, een onver…

Hof van cassatie, 17/01/2017, AR  P.15.0292.N   Samenvatting Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder een nieuw feit van ...

Rechtsleer

Aanhangig maken van de tuchtvordering do…

(Ordre des avocats du barreau de Mons / N.P. - Rolnr.: D.16.0014.F) (Advocaat: Mr. B. Maes) I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation ...

Rechtsleer

Het mandaat van de advocaat wanneer hij …

Geciteerde bronnen: mandaat ad litem Het art. 440, tweede lid, Ger. W. stelt dat de advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de partij z...

Rechtsleer

Wettelijke samenwoning (rechtsleer Wuyts…

In de bijdrage verwerkte tabbellen Tabel 1. Overzicht van het aantal personen betrokken bij een wettelijke samenwoning per geslacht per jaar voor de ...

Wetgeving

Wet houdende hervorming procedure gerech…

Voorbereidende werken: Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling – verslag namens de commissie voor...

Wetgeving

Europese erfrechtverordening

Rechtsleer: • Goossens, E., « Casestudies Erfrechtverordening. Grensoverschrijdend erfrecht in voorbeelden en antwoorden. », Themis, 2015-2016/3...

Wetgeving

Pers en gerecht Code van de Raad voor de…

Richtlijnen bij de Code van de Raad voor de Journalistiek   Richtlijn bij artikel 17: 17. – Bij het vergaren van informatie maakt de journa...

Wetgeving

Pers en Fair Play Code van de Raad voor …

Richtlijnen bij de Code van de Raad voor de Journalistiek   Richtlijn bij artikel 17: 17. – Bij het vergaren van informatie maakt de journa...

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Stel een vraag
Artikel

Onder voorbehoud van alle recht en midde…

In een procedure wordt principieel geoordeeld op basis van het gerechtsdossier zoals gestaafd middels stukken die door partijen worden neergelegd. De ...

Artikel

Foutbegrip artikel 1382-1383 BW

De regels betreffende de foutaansprakelijkheid worden weergegeven in de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze artikelen dient degen...

Artikel

Verschil tussen vonnis, arrest en beschi…

Voorbeelden van beschikkingen: uittreksel uit het gerechtelijk wetboek: Art. 98. Wanneer een rechter wettig verhinderd is of er een plaats van recht...

Artikel

Absolute en relatieve nietigheden

Een nietig verklaarde overeenkomst kan voor partijen geen grondslag van rechten en verplichtingen zijn. De nietige overeenkomst kan ook niet aan derde...

Artikel

Officiële Belgische Schaal ter bepaling…

De OBSI schaal, wordt soms afgekort als de schaal mbt de wijze waarop volledige blindheid,.... wordt vastgesteld (KB 08/02/2006. Dit verkort opschrift...

Consultaties

op afspraak


055/31.86.47
Rechtspraak

Vereffening en verdeling na aanstelling …

D.B.... Ten gronde 1. Zowel voor de eerste rechter als thans voor het hof werpen Pierre D.B. en Jozef D.B. (grotendeels) de niet-ontvankelijkheid op...

Rechtspraak

Gesprek opnemen als bewijs en niet als c…

Nr. P.15.0880.N H J, inverdenkinggestelde, eiser, tegen H W, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is geri...

Rechtspraak

Verschil tussen onontvankelijkheid en ni…

tekst van het vonnis IV Saisine 4.1 Voor alle duidelijkheid brengt de rechtbank haar standpunt aangaande de saisine waarbinnen zij gevat is in herin...

Rechtspraak

Lawaai bij nabuur groter dan 25 decibel …

S. t/ DeS. Overwegende dat de vordering strekt tot veroordeling van verweerder om onmiddellijk het hinderlijk lawaai stop te zetten en om aan eisers ...

Rechtspraak

Boekhouder is steeds aansprakelijk voor …

BVBA L.V. t/ BVBA F.B.D.-C. ... 2. Relevante feitelijke gegevens en standpunt van de partijen 2.1. L. zet uiteen dat zij een beroep deed op D. voor he...

Rechtspraak

Maximum rechtsplegingsvergoeding of terg…

T.K. t/ O.A. … III. Gronden van het vonnis ... III.2. Gegrondheid van de vorderingen ... De vordering van eiseres is ongegrond. 3.6. Dat de v...

Rechtspraak

Exceptio obscuri libelli

Het in art. 702, 3o Ger.W. bedoelde vereiste dat de dagvaarding, op straffe van nietigheid, het onderwerp en een korte samenvatting van de middelen va...

Rechtspraak

De vordering tot uitvoering van een gere…

Beslagrechter Gent, 8 mei 2012, NJW, 2013/289, 760 samenvatting Een gedeeltelijke betaling van een verjaarde schuld houdt geen afstand van verjaring i...

Rechtspraak

SMS is begin van bewijs door geschrift

T.D. t.\ P.W. en N.V. II. Feiten en vorderingen 1. Eiser voert aan dat hij, in de zomer van 2011, verschillende (telefonische) contacten heeft gehad m...

Rechtspraak

Verbouwingswerken uitvoeren in de woning…

Il. Beroepen vonnis Investeren in andermans woning verrijking zonder oorzaak waarbij de kosten de normale lasten in de huishouding overschrijden - ver...

Bekom toegang tot alle informatie

Met een abonnement krijgt u toegang tot een schat aan bijkomende informatie: lezen van de volledige teksten zonder beperkingen, relevante wetten, rechtspraak (vaak elders niet te vinden), rechtsleer, commentaren, antwoorden op nog meer vragen, geavanceerde opzoekingen, allerhande mogelijkheid tot knippen, plakken, afdrukken, modellen, tips, trics, aandachtspunten, professioneel gedeelte en zoveel meer.

Ik neem een abonnement

Recent

In de kijker

Actueel

Elfri.be bestaat als site sinds 2003. Sinds 15 augustus 2018  werkt de site in haar nieuwste editie met Arc3c als uitgever. Nieuw is de https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, betere zoekmogelijkheden en een 40 tal nieuwe functies. De site wordt inhoudelijk voortdurend, lees dagelijks,  aangepast en aangevuld met de recentste wetswijzigingen, nieuwe rechtspraak en nieuwe rechtsleer. Bijna alle rechtspraak die in België aandacht krijgt is terug te vinden op de elfri.be. Anders dan andere dure websites, hebben we een technologie uitgewerkt waarbij de gezochte informatie onmiddellijk wordt verschaft door een gewone vraagstelling in gewoon Nederlands, het weze op de site zelf, het weze gewoon in Google. Wij spreken uw taal en werken niet met onbegrijpelijke of onlogische boomstructuren die verwijzen naar documenten die ofwel niet relevant, ofwel niet kunnen gelezen worden. Om volledige informatie met bronnen, rechtsleer, rechtspraak en wetgeving, kan u een vrij goedkoop abonnement nemen (reeds mogelijk vanaf 1 maand)
Elfri ecceMeest bekeken

Populaire kernwoorden op de site

Bekom toegang tot alle informatie op deze website

 

Met een abonnement krijgt u toegang tot een schat aan bijkomende informatie (vaak elders niet te vinden), lezen van de volledige teksten zonder beperkingen, verwijzingen naar wetten, rechtspraak en wetten, antwoorden op nog meer vragen, opzoekingen allerhande mogelijkheid tot knippen, plakken, afdrukken, modellen, tips, trics, aandachtspunten professioneel gedeelte en zoveel meer.

Met een abonnement (vanaf 5,95 euro per maand) heeft u steeds een professionele juridische bibliotheek met 25.000 bijdragen ter beschikking

Ik neem een abonnement

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29 - 9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Fax: 055/31.14.03

Log In or Registreer

X

Elfri.be meldt het volgende

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienst slechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u u een pro-abonnement te nemen. klik hier voor de verschillende formules

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.