David_-_The_Death_of_Socrates
sforza
horatii
medusa
damy

Advokatenkantoor

Elfri.be

Contacteer ons


Rechtsleer

Hoorplicht als algemeen beginsel van beh…

Rechtspraak: • Raad van State,12e Kamer – 9 juni 2009, RW 2010-2011, 25: Samenvatting: Wanneer het bestuur voornemens is ten aanzien van een be...

Rechtsleer

De uitvoerbare kracht van een notariële…

De notariële akte vormt een uitvoerbare titel wanneer ze, in haar authentieke vorm, alle gegevens bekrachtigt die nodig zijn om het bestaan, de opeis...

Rechtsleer

Kredietopening, lening op interest en we…

uittreksel uit het burgerlijk wetboek: Art. 1907bis.  Bij gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een lening of interest kan in geen geval van...

Rechtsleer

Kunnen de ontbinding van de overeenkomst…

Een schadebeding is een beding dat de schade bepaalt bij wanprstatie zonder dat daarom de overeenkomst dient ontbondenEen opzegbeding regelt de rechte...

Rechtsleer

Dwangsom en onmogelijkheid

Relevante cassatierechtspraak: Cass. 12/05/2016, C.14.0032.Nsamenvatting Van 'onmogelijkheid' om aan de hoofdveroordeling te voldoen als bed...

Rechtsleer

Enkele aspecten van het taalgebruik voor…

Rechtsleer • L. Lindemans, Taalgebruik in gerechtszaken in Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, losbladig, artikel 35. • W. Vandeput...

Wetgeving

Leerovereenkomstenwet

Onderscheid dient gemaakt tussen leerovereenkomst en een werknemersleerovereenkomst  De werknemersleerovereenkomst   Andere benamin...

Wetgeving

Seksisme-Wet

zie ook de genderexpressiewet van 24 mei 2014 geconsolideerde versie van de genderexpressiewet 'Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als be...

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Stel een vraag
Artikel

Foutbegrip artikel 1382-1383 BW

De regels betreffende de foutaansprakelijkheid worden weergegeven in de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze artikelen dient degen...

Artikel

Onder voorbehoud van alle recht en midde…

In een procedure wordt principieel geoordeeld op basis van het gerechtsdossier zoals gestaafd middels stukken die door partijen worden neergelegd. De ...

Artikel

Verschil tussen vonnis, arrest en beschi…

Een beschikking is een uitspraak van een gerechtelijke instantie in kortgeding of zoals in kortgeding, dan wel een onderzoeksmaatregel of bewarende ma...

Artikel

Absolute en relatieve nietigheden

  Absolute nietigheden: - sanctioneert een regel van algemeen belang, de openbare orde, of de goede zeden - de absolute nietigheid kan (in ...

Artikel

Dwingend recht en aanvullend regelend re…

De wet is er om gevolgd te worden, niet een klein beetje, maar helemaal. Deze regel is evenwel niet steeds juist. Aanvullend recht (ius despositum): ...

Artikel

Onderhoudsplicht tegenover ouders in het…

Het pensioen waarover rusthuisbewoners beschikken is meestal ontoereikend om de kosten van het rusthuisverblijf te betalen. De zorgkost wordt weliswaa...

Artikel

Officiële Belgische Schaal ter bepaling…

De OBSI schaal, wordt soms afgekort als de schaal mbt de wijze waarop volledige blindheid,.... wordt vastgesteld (KB 08/02/2006. Dit verkort opschrift...

Consultaties

op afspraak


055/31.86.47
Rechtspraak

Vereffening en verdeling na aanstelling …

D.B.... Ten gronde 1. Zowel voor de eerste rechter als thans voor het hof werpen Pierre D.B. en Jozef D.B. (grotendeels) de niet-ontvankelijkheid op...

Rechtspraak

Gesprek opnemen als bewijs en niet als c…

Nr. P.15.0880.N H J, inverdenkinggestelde, eiser, tegen H W, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is geri...

Rechtspraak

Lawaai bij nabuur groter dan 25 decibel …

S. t/ DeS. Overwegende dat de vordering strekt tot veroordeling van verweerder om onmiddellijk het hinderlijk lawaai stop te zetten en om aan eisers ...

Rechtspraak

Verbouwingswerken uitvoeren in de woning…

Il. Beroepen vonnis Investeren in andermans woning verrijking zonder oorzaak waarbij de kosten de normale lasten in de huishouding overschrijden - ver...

Rechtspraak

SMS is begin van bewijs door geschrift

T.D. t.\ P.W. en N.V. II. Feiten en vorderingen 1. Eiser voert aan dat hij, in de zomer van 2011, verschillende (telefonische) contacten heeft gehad m...

Rechtspraak

Boekhouder is steeds aansprakelijk voor …

BVBA L.V. t/ BVBA F.B.D.-C. ... 2. Relevante feitelijke gegevens en standpunt van de partijen 2.1. L. zet uiteen dat zij een beroep deed op D. voor he...

Rechtspraak

Hanengekraai in de stad en burenhinder

  Uittreksel uit het vonnis.   I. FEITEN EN VOORGAANDEN Beide partijen wonen in de Kapenstraat van G. Dit is een straat in het centrum met a...

Rechtspraak

Nietig vastgoedmakelaarscontract

E. t./ B. bvba( ... )Antecedenten1. Het geschil vindt zijn oorsprong in een overeenkomst van "verkoopstoelating - verhuring van diensten", door de p...

Rechtspraak

De vordering tot uitvoering van een gere…

Beslagrechter Gent, 8 mei 2012, NJW, 2013/289, 760 samenvatting Een gedeeltelijke betaling van een verjaarde schuld houdt geen afstand van verjaring i...

Rechtspraak

Exceptio obscuri libelli

Het in art. 702, 3o Ger.W. bedoelde vereiste dat de dagvaarding, op straffe van nietigheid, het onderwerp en een korte samenvatting van de middelen va...

Bekom toegang tot alle informatie

Met een abonnement krijgt u toegang tot een schat aan bijkomende informatie: lezen van de volledige teksten zonder beperkingen, relevante wetten, rechtspraak (vaak elders niet te vinden), rechtsleer, commentaren, antwoorden op nog meer vragen, geavanceerde opzoekingen, allerhande mogelijkheid tot knippen, plakken, afdrukken, modellen, tips, trics, aandachtspunten, professioneel gedeelte en zoveel meer.

Ik neem een abonnement

Recent

In de kijker

Actueel

Elfri.be bestaat als site sinds 2003. Sinds 15 augustus 2018  werkt de site in haar nieuwste editie met Arc3c als uitgever. Nieuw is de https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, betere zoekmogelijkheden en een 40 tal nieuwe functies. De site wordt inhoudelijk voortdurend, lees dagelijks,  aangepast en aangevuld met de recentste wetswijzigingen, nieuwe rechtspraak en nieuwe rechtsleer. Bijna alle rechtspraak die in België aandacht krijgt is terug te vinden op de elfri.be. Anders dan andere dure websites, hebben we een technologie uitgewerkt waarbij de gezochte informatie onmiddellijk wordt verschaft door een gewone vraagstelling in gewoon Nederlands, het weze op de site zelf, het weze gewoon in Google. Wij spreken uw taal en werken niet met onbegrijpelijke of onlogische boomstructuren die verwijzen naar documenten die ofwel niet relevant, ofwel niet kunnen gelezen worden. Om volledige informatie met bronnen, rechtsleer, rechtspraak en wetgeving, kan u een vrij goedkoop abonnement nemen (reeds mogelijk vanaf 1 maand)
Elfri ecceMeest bekeken

Populaire kernwoorden op de site

Bekom toegang tot alle informatie op deze website

 

Met een abonnement krijgt u toegang tot een schat aan bijkomende informatie (vaak elders niet te vinden), lezen van de volledige teksten zonder beperkingen, verwijzingen naar wetten, rechtspraak en wetten, antwoorden op nog meer vragen, opzoekingen allerhande mogelijkheid tot knippen, plakken, afdrukken, modellen, tips, trics, aandachtspunten professioneel gedeelte en zoveel meer.

Met een abonnement (vanaf 5,95 euro per maand) heeft u steeds een professionele juridische bibliotheek met 25.000 bijdragen ter beschikking

Ik neem een abonnement

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29 - 9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Fax: 055/31.14.03

Log In or Registreer

X

Elfri.be meldt het volgende

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienst slechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u u een pro-abonnement te nemen. klik hier voor de verschillende formules

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.