-A +A

Zekerheden tot waarborg van alle schulden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een alle sommen clausule in een kredietcontract waarbij een zekerheidsteller zich verbindt voor voorwaardelijke of toekomstige schulden is geldig conform art; 1130 B.W., mits de toekomstige schuld bepaald of bepaalbaar is op het moment van de zekerheidstelling. Zie het zgn Megalarrest, Cass. 28/03/1974, RW 1974-1975, 339.

Een pandrecht dat bedongen werd voor alle sommen is geldig wanneer het referentiekader kan worden bepaald waarbinnen de verzekerde schuldvorderingen zullen tot stand komen. Een dergelijke alle sommen zekerheid werkt in beginsel ook ten gunste van de overnemer, voor zover de houder van de zekerheid nadien het voorwerp wordt van een fusie. Maar zij verzekert niet de na overname ontstane schuldvorderingen die voortvloeien uit een nieuwe zakenrelatie tussen de overnemer en de schuldenaar, waardoor een nieuw referentiekader wordt tot stand gebracht, evenmin als de schuldvorderingen ontstaan voor de overname. Hof Gent 10/04/2006, R.W. 2006-2007, 843.

Een zekerheid met opgave van de sommen, zonder opgave voor welke schuld en voor welke schuldenaar is onvoldoende bepaald en bepaalbaar. De akte van borgtocht moet, op zichzelf, voldoende objectieve gegevens bevatten om de schulden te bepalen waarvoor de borg moet instaan, zonder dat een nieuwe overeenkomst nodig is. Totaal ten onrechte zou de borgsteller dan kunnen geconfronteerd worden met de vraag waarvoor hij zich dan wel borg heeft gesteld. zie Brussel 11/10/2005, RABG 2007/1, 14.,nj

Nog dit: 

Door art. 51bis Wet Hypothecair Krediet ingevoerd door de wet van 13 april 1995, wordt de rechtsgeldigheid van de hypotheek «alle sommen» erkend op voorwaarde dat de gewaarborgde schuldvorderingen bepaald of bepaalbaar zijn op het ogenblik van de hypotheekstelling.

Rechtsleer:

A. Cuypers, «De hypotheek voor toekomstige schuldvorderingen», T. Not., 1995, 322 e.v.; I. Moreau-Margreve, «L‘hypothèque pour toutes sommes», J.T., 1996, 181 e.v.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:15
Laatst aangepast op: vr, 06/10/2017 - 09:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.