-A +A

Natuurlijke rechter

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Afkondiging: 
woe, 26/03/2014
Publicatie: 
don, 22/05/2014

De natuurlijke redchter is de rechter die het meest geschikt is om het geschil te beslechten..

Deze wet omvat een bevoegdheidsuitbreiding van de rechtbank van koophandel en de vrederechter vervat in artikel 573 Ger.W., het basisartikel inzake de materiële bevoegdheid van de rechtbanken van koophandel.

Het "bedrag van het geschil" is niet langer doorslaggevend het bepalen van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel.

Inzake de hoedanigheid van de partijen stelt het gewijzigde artikel 573 Ger.W. heeft een eiser die geen ondernemingen is, de mogelijkheid zijn vordering aan de rechtbank van koophandel voor te leggen, op voorwaarde dat de vordering betrekking heeft op een economische activiteit van de verweerder.

Het nieuwe artikel 591 Ger.W.,voorziet thans in de bevoegdheid van de vrederechter van de woonplaats van de verweerder, voor geschillen tot invordering tussen, enerzijds, leveranciers van nutsvoorzieningen, en anderzijds, natuurlijke personen die geen onderneming is., wanneer de natuurlijke persoon in gebreke blijft tot betaling van een factuur voor levering nutsvoorziening.

In dit kader bepaalt het artikel 628, 25° Ger.W. sinds de Wet van 26 maart 2014 dat de (vrede)rechter van de woonplaats van de verweerder bevoegd is om kennis te nemen van het geschil.

Gecoördineerde actuele versie van de wet: 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 05/12/2016 - 14:26
Laatst aangepast op: ma, 05/12/2016 - 14:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.