-A +A

Koninklijk besluit betreffende de publicatie [van de arresten en de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid] van de Raad van State

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Alternatieve naam: 
Anonimisering van uitspraken Raad van State enkel op verzoek van een partij voor de raad van state gesteld
Afkondiging: 
maa, 07/07/1997
Publicatie: 
vri, 08/08/1997

Bij de publicatie van de beschikking van niet-toelaatbaarheid of van het arrest kan de identiteit van natuurlijke personen, op uitdrukkelijk verzoek van een natuurlijke persoon die partij is bij een geschil dat bij de Raad van State aanhangig is, worden weggelaten. Dit verzoek kan in het verzoekschrift of in voorkomend geval tot aan de sluiting van de debatten, worden ingediend.]1
I
n het bepalend gedeelte (van de beschikking van niet-toelaatbaarheid of van het arrest) wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van deze depersonalisatie. Deze is van toepassing op elke vorm van publicatie (van de beschikking van niet-toelaatbaarheid of van het arrest) op initiatief van de Raad van State of van elke andere derde gemachtigd of aangewezen door de Raad van State om voor de in artikel 1 bedoelde publicatie in te staan. 

Gecoördineerde actuele versie van de wet: