-A +A

Decreet betreffende de omgevingsvergunning

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Alternatieve naam: 
Omgevingsvergunningsdecreet
Afkondiging: 
vri, 25/04/2014
Publicatie: 
don, 23/10/2014

voor de integrale rechtsreekse raadpleging van de geconsolideerde versie in het Nederlands zie juridat en klik hier

voor de integrale rechtstreekse raadpleging van de geconsolideerde versie in het Frans zie juridat en klik hier

voor de integrale rechtstreekse raadpleging van de geconsolideerde versie van de uitvoeringsbesluiten juridat en klik hier

voor het besluit van 13 februari van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning klik hier

 

Gecoördineerde actuele versie van de wet: 

Rechtsleer:

• X. Omgevingsvergunning, NJW 232 NR. 319 | 25 maart 2015

• LAVRYSEN, L., De omgevingsvergunning in LAVRYSEN, L., Handboek Milieurecht , Handboek Milieurecht, 519-654 (135 p.)
Hoofdstuk 1. Van milieuvergunning naar omgevingsvergunning
Afdeling 1. De exploitatievergunning
Afdeling 2. De milieuvergunning
Afdeling 3. De integratie van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning
Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen
Afdeling 1. Doelstelling
Afdeling 2. Toepassingsgebied
Afdeling 3. Vergunnings- en meldingsplicht
Afdeling 4. De projectvergadering
Afdeling 5. De gemeentelijke en gewestelijke omgevingsambtenaar
Hoofdstuk 3. De vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 2. Soorten vergunningsprocedures
Hoofdstuk 4. Het beroep
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 2. De gewone beroepsprocedure
Afdeling 3. De vereenvoudigde beroepsprocedure
Hoofdstuk 5. Duur van de omgevingsvergunning
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 2. Omgevingsvergunningen van bepaalde duur
Hoofdstuk 6. Kenmerken van de omgevingsvergunning
Afdeling 1. Voorwaarden en lasten die verbonden zijn aan de omgevingsvergunning
Afdeling 2. Zakelijk karakter van de omgevingsvergunning
Afdeling 3. Fasering
Afdeling 4. Regularisatievergunningen
Hoofdstuk 7. Het bijstellen van de omgevingsvergunning
Afdeling 1. Bijstelling van in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden
Afdeling 2. Bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Afdeling 3. Procedure voor het bijstellen van de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg
Hoofdstuk 8. Schorsing of opheffing van de omgevingsvergunning
Hoofdstuk 9. Verval van de omgevingsvergunning
Hoofdstuk 10. Beroep tegen beslissingen genomen in laatste administratieve aanleg
Hoofdstuk 11. Meldingen
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 2. Meldingsprocedure
Afdeling 3. Kenmerken van de melding
Hoofdstuk 12. Omgevingsfonds en dossiertaksen
Hoofdstuk 13. Overige bepalingen
Afdeling 1. De administratieve lus
Afdeling 2. Rapportage naleving beslissingstermijnen
Afdeling 3. Digitalisering
Afdeling 4. Overgangsregeling

X., Handboek milieucoördinator , II.2.1/1 - II.2.1/61 (61 p.)

1. Omgevingsvergunning: vergunningsplicht voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten
2. Omgevingsvergunning: de bevoegde overheid in eerste aanleg
3. Omgevingsvergunning: verandering van bevoegde overheid bij verandering of opsplitsing van een project
4. Omgevingsvergunning: de bevoegde overheid in beroep (= laatste administratieve aanleg)
5. Omgevingsvergunning: twee procedures
6. Omgevingsvergunning: de gewone procedure in eerste administratieve aanleg
7. Omgevingsvergunning: de gewone procedure in laatste administratieve aanleg (beroep)
8. Omgevingsvergunning: de vereenvoudigde procedure in eerste administratieve aanleg
9. Omgevingsvergunning: de vereenvoudigde procedure in laatste administratieve aanleg (beroep)
10. Omgevingsvergunning: beroep tegen beslissingen in laatste administratieve aanleg
11. Omgevingsvergunning: de mogelijke adviesinstanties
12. Omgevingsvergunning: de omgevingsvergunningscommissies
13. Omgevingsvergunning: inhoud van het aanvraagformulier en dossiertaks
14. Omgevingsvergunning: de projectvergadering
15. Omgevingsvergunning: het openbaar onderzoek
16. Omgevingsvergunning: de administratieve lus
17. Omgevingsvergunning: de beslissing over de vergunningsaanvraag
18. Omgevingsvergunning: bekendmaking van de beslissing
19. Omgevingsvergunning: start van de vergunningstermijn
20. Omgevingsvergunning: duurtijd
21. Omgevingsvergunning: de melding klasse 3
22. Omgevingsvergunning: een milieuvergunning omzetten naar een omgevingsvergunning
23. Omgevingsvergunning: een omgevingsvergunning van bepaalde duur hernieuwen
24. Omgevingsvergunning: het voorwerp en de duur van een vergunning bijstellen
25. Omgevingsvergunning: een wijziging, verandering of uitbreiding aanvragen
26. Omgevingsvergunning: een regularisatieaanvraag
27. Omgevingsvergunning: overdracht van een vergunning
28. Omgevingsvergunning: aanpassing van de vergunning verleend vóór een verandering
29. Omgevingsvergunning: het bijstellen van de voorwaarden van een vergunning
30. Omgevingsvergunning: de individuele afwijking
31. Omgevingsvergunning: stopzetting of verval van een vergunning
32. Omgevingsvergunning: schorsing of opheffing van een vergunning

• X., Omgevingsvergunning, Juristenkrant 2015, afl. 305, 2
• DUJARDIN, J., VAN DAMME, M., VANDE LANOTTE, J., MAST, A., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht 2017 , 628-653 (26 p.)

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 07/05/2018 - 09:01
Laatst aangepast op: ma, 07/05/2018 - 09:20

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.