-A +A

Weigering Fedasil kinderen eonotbeerlijke materiële hulp te verschaffen geeft aanleiding tot veroordeling Fedasil tot schadevergoeding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Hof van Cassatie, 3e Kamer – 17 december 2012september 2012, 782.

AR nr. S.11.0099.F

S.M. en H.A. t/ Fedasil

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Arbeidshof te Luik van 18 mei 2011.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

...

 

Het arrest dat, door de redenen die het weergeeft, vaststelt dat de materiële hulp waarop de kinderen van de eisers recht hadden onontbeerlijk was voor hun ontwikkeling en noodzakelijk was om hen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, schendt art. 1382 en 1383 BW door te beslissen dat niet bewezen was dat de fout van de verweerder, namelijk die hulp niet te hebben geboden, hen schade heeft toegebracht.

In zoverre is het onderdeel gegrond.

Tweede onderdeel

...

Uit het feit dat een schade wegens het tijdsverloop niet meer in natura kan worden hersteld, kan niet worden afgeleid dat die schade niet door een schadevergoeding moest worden hersteld.

Het arrest dat oordeelt “dat het thans niet meer mogelijk is die hulp aan de [eisers] te verstrekken ten laste van [de verweerder], ongeacht of het gaat om hulp in de vorm van huisvesting voor het hele gezin in een opvangcentrum of om materiële hulp bij equivalent in de vorm van het ten laste nemen door [de verweerder] van wat noodzakelijk was om de minderjarige kinderen van de [eisers] gedurende de litigieuze periode een leven te laten leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, aangezien het niet mogelijk is terug te gaan in de tijd”, terwijl het vaststelt dat de eisers schadevergoeding eisen van de verweerder, schendt art. 1382 en 1383 BW door hun beroep zonder voorwerp en hun vordering tot schadevergoeding niet gegrond te verklaren.

Het onderdeel is gegrond.

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: za, 11/01/2014 - 22:26
Laatst aangepast op: za, 11/01/2014 - 22:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.