-A +A

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Publius
Uitgever: 
UGA
Jaargang: 
2009
ISBN nummer: 
9789089770622
Samenvatting

Bespreking van dit werk door de uitgever:

In dit boek worden in een heldere taal de belangrijkste nieuwigheden besproken van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die in werking treedt vanaf 1 september 2009.

De Codex is geen volledig nieuw wetgevend werk. Het is de gecoordineerde veruiterlijking van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals zeer aanzienlijk gewijzigd door het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid. Vanaf 1 september 2009 zullen rechtspractici echter steeds en enkel een beroep doen op de Vlaamse Codex. Ook alle uitvoeringsbesluiten verwijzen naar de nieuwe Codex.

Dit boek is het eerste over de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de eerste rechtsleer die uitsluitend verwijst naar de nieuwe, gecoordineerde bepalingen van de Vlaamse stedenbouwreglementering. Alle op 1 augustus 2009 bekende uitvoeringsbesluiten werden in het boek verwerkt.

De auteurs, allen afkomstig van het gespecialiseerde advocatenkantoor Publius, bespreken 30 nieuwigheden in drie boekdelen: Planning, Vergunningen en Handhaving. Er is een uitgebreid trefwoordenregister.

 

Inhoudstafel tekst: 

Deel I: Planning
1. Geïntegreerde en versnelde behandeling van grootschalige stedenbouwkundige projecten van strategisch belang
2. Decretaal verankerde mogelijkheid tot delegatie bij uitvoeringsplanning
3. Beperktere omschrijving van de ruimtelijk kwetsbare gebieden
4. Decretale verankering van gebiedscategorieën in ruimtelijke uitvoeringsplannen
5. Versterking integratie effectenrapportages in ruimtelijke uitvoeringsplannen
6. De deputatie keurt thans de onteigeningsplannen naar aanleiding van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
7. Langere vervaltermijn voorkooprecht
8. Aankoopplicht lastens het Vlaamse Gewest bij "quasi-onteigening" door een ruimtelijk uitvoeringsplan
9. Uitbreiding van de mogelijkheden tot een stedenbouwkundige verordening
10. Bescheiden aanpassingen aan planschaderegeling
11. Volledig nieuwe planbatenregeling

Deel II: Vergunningen
12. Het vermoeden van vergunning uitgebreid
13. De melding
14. Het as-builtattest
15. De verkavelingsvergunning gewijzigd
16. Decretale beoordelingsgronden voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen
17. Nieuwe regels inzake zonevreemdheid
18. Een decretale oplossing voor de problematiek van de weekendverblijven
19. De nieuwe - eengemaakte - reguliere vergunningsprocedure
20. De bijzondere vergunningsprocedure voor (semi)publieke rechtspersonen en voor handelingen van algemeen belang
21. Procedurele afstemming stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning

Deel III: Handhaving
22. Decretaal bevestigde decriminalisering van het instandhoudingsmisdrijf, behoudens in ruimtelijk kwetsbare gebieden
23. Nieuwe verjaringsregeling voor publieke herstelvorderingen
24. Nieuwe richtlijnen inzake de keuze van de publieke herstelmaatregel
25. Verduidelijking van het statuut van gedoogde constructies
26. Heruitvinding van de minnelijke schikking
27. De bemiddeling teneinde een door de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur geweigerde minnelijke schikking alsnog te bekomen
28. Nieuwe gronden tot schorsing van de verjaring: aanvraag tot minnelijke schikking en aanvraag tot bemiddeling
29. Een nieuwe Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid met ruimere bevoegdheden dan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid
30. Het Handhavingsplan
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 25/05/2011 - 13:31
Laatst aangepast op: vr, 27/03/2015 - 15:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.