-A +A

Verbintenissen uit onrechtmatige daad worden niet overgenomen door nieuw opgerichte vennootschap op grond van art. 60 Wetboek Venn.

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Wanneer een persoon namens een venootschap in oprichting een onrechtmatige daad stelt en hieruit verbintenissen voortvloeien dan blijft deze persson persoonlijk gehouden, zelfs indien de door de vennootschap in oprichting aangegane verbintenissen op de een of andere grond zouden zijn overgenomen door een persoon in wiens naam die persoon optrad, dan nog blijft de persoon zelf persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen die wegens onrechtmatige daad aan de orde zijn.

Wie een inbreuk bnegaat op de eerlijke marktpraktijken maakt zich derhalve schuldig aan een onrechtmatige daad. voor de volledige tekst van dit arrest klik hier

uittreksel uit het wetboek van vennootschappen:

TITEL II. - Verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting.

Art. 60. Tenzij anders is overeengekomen, zijn zij die in naam van een vennootschap in oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een verbintenis hebben aangegaan, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk, behalve wanneer de vennootschap binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis het in artikel 68 bedoelde uittreksel heeft neergelegd en zij bovendien die verbintenis binnen twee maanden na voormelde neerlegging heeft overgenomen. In dit laatste geval, wordt de verbintenis geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan.


De regel van art. 60 W. Venn. artikel is enkel van toepassing op vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.

Zie arrest Brussel 23/01/2018 voor de volledige tekst van dit arrest klik hier

Artikel 60 W. Venn. luidt als volgt: "Tenzij anders is overeengekomen, zijn zij die in naam van een vennootschap in oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een verbintenis hebben aangegaan, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk, behalve wanneer de vennootschap binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis het in artikel 68 bedoelde uittreksel heeft neergelegd en zij bovendien die verbintenis binnen twee maanden na voormelde neerlegging heeft overgenomen. In dit laatste geval, wordt de verbintenis geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan."

Dit artikel is enkel van toepassing op vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. Een commerciële maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (artikel 46 V.Venn.). Aangezien de vennootschap Adopont een commerciële maatschap is - in zoverre deze maatschap al daadwerkelijk bestaat-, kan artikel 60 W. Venn. in onderhavig geding niet worden toegepast. Het is dan ook zinloos te onderzoeken of de voorwaarden voor de toepassing ervan zijn voldaan.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: do, 01/02/2018 - 15:32
Laatst aangepast op: do, 01/02/2018 - 15:32

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.