-A +A

Teruggevonden verloren rijbewijs dient terug ingeleverd

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Krachtens art. 50, § 4 Rijbewijsbesluit, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten (11 maart 2011), is het rijbewijs waarvoor een duplicaat werd afgegeven, niet meer geldig en moet de houder, indien hij na de afgifte van een duplicaat opnieuw in het bezit komt van het kwijtgeraakte document, dit laatste onmiddellijk teruggeven aan de overheid bedoeld in art. 7. Geen wettelijke bepaling schrijft echter voor welke straf is gesteld op een overtreding van voormeld art. 50, § 4 Rijbewijsbesluit.

Hof van Cassatie, 2e Kamer – 9 september 2014, RW 2015-2016, 1228, noot 


Krachtens art. 50, § 4 Rijbewijsbesluit, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten (11 maart 2011), is het rijbewijs waarvoor een duplicaat werd afgegeven, niet meer geldig en moet de houder, indien hij na de afgifte van een duplicaat opnieuw in het bezit komt van het kwijtgeraakte document, dit laatste onmiddellijk teruggeven aan de overheid bedoeld in art. 7. Geen wettelijke bepaling schrijft echter voor welke straf is gesteld op een overtreding van voormeld art. 50, § 4 Rijbewijsbesluit.

AR nr. P.12.1864.N

M.M.D.R.T. en BVBA R.C.

I. Rechtspleging voor het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 12 oktober 2012.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

Eerste middel

Eerste onderdeel

2. Het onderdeel voert schending aan van art. 30, § 2.1 Wegverkeerswet en art. 50, § 4 van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (hierna: Rijbewijsbesluit): het bestreden vonnis veroordeelt de eiser 1 voor het feit van de telastlegging B wegens overtreding van art. 50, § 4 Rijbewijsbesluit, omdat hij niet het duplicaat, maar zijn origineel rijbewijs bij zich had, hoewel dit niet geldig was op het ogenblik van de feiten en hij bijgevolg niet voldeed aan de voorwaarden van art. 23 Wegverkeerswet; er is evenwel geen strafbaarstelling voor de overtreding van voornoemd art. 50, § 4; de loutere omstandigheid dat de eiser 1 geen geldig rijbewijs bij zich zou hebben gehad, houdt niet in dat hij niet geslaagd zou zijn voor het praktische en theoretische examen.

3. Art. 50, § 1, eerste lid Rijbewijsbesluit, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten, bepaalt dat een duplicaat van het rijbewijs wordt afgegeven:

“1o in geval van verlies of van diefstal van het rijbewijs;

2o als het rijbewijs beschadigd, onleesbaar of teniet gegaan is;

3o als de foto van de houder niet meer gelijkend is;

4o in het geval van intrekking van het rijbewijs door een buitenlandse overheid;

5o in de gevallen voorgeschreven in art. 80, § 2”.

Krachtens art. 50, § 2 Rijbewijsbesluit, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten, wordt een aanvraag om een duplicaat, waarvan het model bepaald wordt door de Minister, ingediend bij de overheid bedoeld in art. 7.

Krachtens art. 50, § 4 Rijbewijsbesluit, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten, is het rijbewijs waarvoor een duplicaat werd afgegeven, niet meer geldig en moet de houder, indien hij na de afgifte van een duplicaat opnieuw in het bezit komt van het kwijtgeraakte document, dit laatste onmiddellijk teruggeven aan de overheid bedoeld in art. 7.

4. Geen wettelijke bepaling schrijft voor welke straf is gesteld op een overtreding van voormeld art. 50, § 4 Rijbewijsbesluit.

Het onderdeel is gegrond.

 

Rechtsleer: P. Arnou en M. De Busscher, Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 229

Zie ook: Cass. 3 januari 2012, RW 2012-13, 105, noot E. Van Dooren, “Verlies van rijbewijs na opgelegd verval van het recht tot sturen
 

Nog dit: 

Het openbaar Ministerie kan in toepassing van artikel 55 Wegverkeerwet een rijbewijs onmiddelijk (tijdelijk) intrekken uit veiligheidsoverwegingen en kan op grond van art. 55bis de politierechtbank verzoeken tot verlenging van deze intrekking tot maximum 3 maand.

Wat het openbaar ministerie niet kan is het rijbewijs onmiddellijk voor onbepaalde tijd intrekkenn zonder de tussenkomst van de rechter. Dit zou indruisen tegen het EVRM

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 30/03/2016 - 16:38
Laatst aangepast op: wo, 30/03/2016 - 16:38

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.