-A +A

souteneur

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een souteneur is de persoon die samenwoont met een prostituee zonder haar prostitutie te organiseren en die op haar kosten leeft.

Het begrip souteneur werd recent uit het strafrecht gehaald. Het louter samenleven met een prostituee wordt niet langer beschouwd als een strafbaar feit omdat de prostituee recht heeft op een normaal affectief leven.

Het aanzetten of organiseren van de prostitutie blijft wel strafbaar, evenals aldus de technieken van de loverboys die meisjes verleiden om hen hierna aan te zetten tot prostitutie.

Het samenleven met een prostituee en aldus meeprofiteren van de inkomsten van de prostituee is souteneurschap en alsdusdanig niet strafbaar:

Artikel 380 §1, 4° van het Strafwetboek voegt een zelfstandig misdrijf in.

Rechtspraak:

• Hof van Beroep Gent 14 juni 2016, Justel 20160614-5 

Uittreksel:

Het misdrijf bestaat uit de exploitatie van iemand anders prostitutie, wanneer dit geschiedt op een andere wijze dan die welke omschreven worden bij de bepalingen van artikel 380 §1, 1°, 2° en 3° Sw.

Door de toevoeging ‘op welke manier ook' heeft men in wezen een ‘pass-partout' - bepaling ingevoegd.

De toestemming van het slachtoffer om zich te prostitueren is in dit verband onbelangrijk.

Bovendien is het bij de beoordeling van het misdrijf irrelevant of de dame in kwestie voorheen reeds actief was in de prostitutie of niet.

Vereist is wel dat er sprake is van "exploitatie".

Wanneer de rechter vaststelt dat er bijvoorbeeld rechtstreeks of onrechtstreeks een financieel voordeel gehaald wordt uit de prostitutie van het meisje en er in wezen een bron van inkomsten van gemaakt wordt, kan hij wettelijk weerhouden dat de beklaagde de prostitutie exploiteert.

Het misdrijf van exploitatie van prostitutie bestaat van zodra vast staat dat er gelden worden afgeroomd van de prostituee en de exploitant hoofdzakelijk op haar inkomsten leeft, ongeacht het feit of de persoon met de prostituee samenleeft of met haar gehuwd is.

Hierbij dient wel voor ogen gehouden te worden dat de wetgever een onderscheid wenst te maken tussen diegene die de prostitutie van een persoon exploiteert en diegene die samenwoont met een prostituee waardoor hij een niet strafbaar economisch voordeel geniet (Gedr. St. Kamer, zitt. 1993-1994, nr.1381/6, 15).

Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand in het kader van zijn huwelijk of het samenleven, inbrengen aanvaardt die voortkomen uit het door zijn vrouw dankzij haar prostitutie verworven spaargeld.

Het is de feitenrechter die oordeelt of er sprake is van de specifieke exploitatie van een prostituee.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat J die als slachtoffer wordt vermeld onder tenlastelegging B, werkzaam was in de prostitutie.

Dit wordt als dusdanig niet betwist door de beklaagde.

Opdat de feiten voorwerp van de tenlastelegging B in hoofde van de beklaagde zouden kunnen worden weerhouden dient ten genoege van recht vast te staan dat er sprake is geweest van de "exploitatie" van de prostitutie van J.

Samen met de eerste rechter is ook het hof van oordeel dat uit het strafonderzoek onvoldoende vaststaande en objectieve elementen kunnen worden gepuurd om te besluiten dat er in hoofde van de beklaagde meer is dan het - door hem gekend - gegeven dat hij bij zijn verblijf in België als vaste partner van J mede van diens opbrengsten uit haar prostitutie activiteiten heeft geleefd.

Dit louter ‘meeprofiteren' van de inkomsten van zijn partner kan niet worden aanzien als de uitbuiting van J....

(Vierde kamer, 2016/NT/184, 14/06/2016)

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: zo, 07/01/2018 - 17:18

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.