-A +A

Sociale kredieten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Sociale krediet zijn kredieten die door overheidsinstellingen of door particuliere instellingen die daartoe door de bevoegde overheid zijn erkend worden toegestaan, met een doelstelling van algemeen belang, aan een beperkt publiek worden toegekend tegen een lagere dan op de markt gebruikelijke rentevoet, dan wel rentevrij, of onder andere voorwaarden die voor de consument gunstiger zijn dan de op de marktgebruikelijke voorwaarden en tegen rentetarieven die niet hoger zijn dan de op de markt gebruikelijke (Art. VII§4. 2° WER).

De artikelen VII.95, VII.161 tot VII.164, VII.167 tot VII.169, VII.171, VII.180, § 2, eerste lid, 4° en VII.184, § 1, tweede lid, 4°, van het Wetboek van economisch recht zijn niet van toepassing op de kredietovereenkomsten bedoeld in artikel VII.3, § 4, 2°, van hetzelfde Wetboek.

Artikel VII.77, § 2, tweede lid, eerste zin, van hetzelfde Wetboek, is niet van toepassing op de kredietovereenkomsten gesloten met toestemming van de rechter zoals bedoeld in artikel 1675/7, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek.

KB 23/10/2015

Werkgeverskredieten zijn kredietovereenkomsten waarbij het krediet als nevenactiviteit door een werkgever rentevrij of tegen een jaarlijks kostenpercentage dat lager is dan gebruikelijk op de markt, aan zijn werknemers wordt toegekend, en die niet aan het publiek in het algemeen worden aangeboden ((Art. VII§4. 1° WER).

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 02/07/2017 - 09:51
Laatst aangepast op: zo, 02/07/2017 - 09:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.