-A +A

snelheidsovertreding en andere overtredingen noodvoertuigen, geneesheren, ambulances, politiewagens, brandweerwagensartikel 71 SWB noodtoestand

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het medisch korps beschikt over geen immuniteit en is gehouden om zoals iedere andere weggebruiker het Wegverkeersreglement naleven. Dit neemt niet weg dat indien een geneesheer in een concreet geval bewijst dat hij zich naar een dringende oproep begaf, belet art. 71 Sw. dat hij zou worden veroordeeld voor een snelheidsovertreding.
 

Rechtspraak:

Politierechtbank te Gent, 5e Kamer – 4 mei 2007, RW 2008-2009, 80


O.M. t/ M.V.

1. De vaststelling inzake de snelheid wordt niet betwist in haar materialiteit, maar de beklaagde beroept zich op de omstandigheid dat hij zich als arts naar een patiënt begaf ingevolge een dringende oproep.

2. De principes in rechte die aan de orde komen bij de beoordeling van verkeersovertredingen begaan door geneesheren in geval van een dringende oproep, werden grondig geanalyseerd in recente rechtspraak die door deze rechtbank wordt bijgevallen (Corr. Verviers 13 januari 2005, Corr. Verviers 15 september 2005 en Pol. Luik 14 februari 2005, T. Pol. 2006, 34, 36 en 37).

Als zodanig beschikt het medisch korps over geen enkele strafrechtelijke immuniteit en moet het zoals iedere weggebruiker het Wegverkeersreglement naleven.

Indien een geneesheer in een concreet geval bewijst dat hij zich naar een dringende oproep begaf, belet art. 71 Sw. dat hij zou worden veroordeeld voor een eventuele snelheidsovertreding.

3. De geciteerde rechtspraak bespreekt de vier beoordelingscriteria: het beschermde belang moet van een hogere orde zijn dan de overtreden norm, er moet een ernstig en dreigend gevaar zijn, er mag geen andere oplossing voorhanden zijn dan het begaan van de overtreding en de dader mag niet zelf aan de oorzaak van de noodtoestand liggen.

4. Aan de eerste en vierde voorwaarde is duidelijk voldaan: een mensenleven en/of het vrijwaren van de gezondheid van een menselijk wezen zijn een belang van een hogere orde dan het overtreden voorschrift inzake toegelaten snelheid.

5. Blijft het ernstig en dreigend gevaar.

Er is allereerst het aspect dat de reële hoogdringendheid door de arts pas echt beoordeeld kan worden op het ogenblik dat hij de patiënt ziet. Op het ogenblik van de oproep kan hij alleen afgaan op wat hem wordt meegedeeld.

In casu blijkt uit de stukken die aan de rechtbank werden overhandigd:

– de beklaagde kreeg een telefonische oproep van een patiënte, die gelukkig een kind in de nabijheid had om haar de telefoon aan te reiken, met de mededeling dat zij hevige pijnen leed en lag te «kronkelen» op de vloer; de patiënte vroeg volgens de overgelegde verklaring duidelijk om dringende hulp (een kind moest de deur openen voor de dokter);

– de beklaagde wist dat de echtgenoot van de patiënte op het werk was en niet onmiddellijk thuis kon zijn en dat de patiënte bovendien alleen was met zeer jonge kinderen;

De rechtbank is op deze basis van oordeel dat ook aan het derde vereiste voldaan is.

6. De beklaagde had geen andere mogelijkheid dan zich zo snel mogelijk ter plaatse te begeven.

7. Nu de beklaagde voldoet aan zijn bewijslast en de hierboven vermelde elementen bewezen zijn, moet de beklaagde worden vrijgesproken.

Opm. Dit vonnis werd bevestigd bij vonnis van Corr. Gent 4 september 2007, onuitgegeven, griffienr. 2007/2427.
 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.