-A +A

schrapping zwarte lijst na verschoning

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 Na een verschoning bekomen in het kader van een faillissement dient de schuldeiser die verschoning te vermelden aan de negatieve kredietcentrale NBB-VKC, behoudens indien de schuldeiser tegen de verschoning derdenverzet aantekent.

Hieronder volgt een uittreksel uit het instructiedossier dat tussen de NBB en de kredietgevers werd overeengekomen en in het Begeleidingscomite (opgericht door de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren) werd goedgekeurd:

"In geval van verschoonbaar faillissement van de gefailleerde en zijn echtgeno(o)t(e) dient de
kredietgever, indien hij geen derdenverzet aantekent tegen de verschoonbaarheid, allekredietovereenkomsten met een niet-geregulariseerde betalingsachterstand te regulariseren via actiecode 24, zodat na afloop van de bewaartermijn van één jaar niet enkel het negatieve luik maar ook het positieve luik wordt geschrapt. Als regularisatiedatum dient de kredietgever de datum van het vonnis dat de verschoonbaarheid uitspreekt, te melden De kredietgever moet deze melding doen ten laatste acht werkdagen na afloop van de termijn om derdenverzet tegen de verschoonbaarheid aan te tekenen (één maand te rekenen vanaf de bekendmaking van het vonnis dat de sluiting van het faillissement beveelt)."

Het instructiedossier zelf bevat geen sancties. Dit valt immers niet onder de bevoegdheid van de NBB als beheerder van de Centrale. De FOD Economie is verantwoordelijk voor het de naleving van de wet op de Centrale.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: di, 20/10/2009 - 16:40
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.