-A +A

schadevergoeding en BTW

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

  

Wie niet BTW-plichtig is heeft bij de vergoeding van zijn schade ook recht op terugbetaling van de BTW, ook als het voertuig niet hersteld zou worden. Eén en ander is vooral aan de orde bij schadevergoeding voor voertuigen met totaal verlies.

Ingevolge cassatierechtspraak geldt de terugbetalingsplicht van de BTW ook tav tweedehands voertuigen, ook al is er op de aanschaf van een tweedehands voertuig geen BTW verschuldigd (in feite is er wel BTW verschuldigd op de winstmarge van de garagehouders). Volgens het Hof van Cassatie kan hiermee geen rekening worden gehouden. Ingevolge de vrije beschikking van de benadeelde, kan deze niet verplicht worden een tweedehands voertuig aan te kopen vrij van BTW. Ingevolge de recente rechtspraak is dus het volledige tarief verschuldigd.

Zie, A. Van Oevelen, "Enige beschouwingen bij de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie omtrent de vergoedbaarheid van de BTW als bestanddeel van schade bij totaal verlies of beschadiging van voertuigen", R.W., 1996-1997, 1417. 

Rechtspraak:

• Hof van Cassatie,  1e Kamer – 25 september 2008, RW 2010-2011, 1600

M.I.V.B. t/ B.X.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 16 december 2005 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
...
III. Beslissing van het Hof

Iedere persoon aan wie een zaak ontnomen werd door een onrechtmatige daad, heeft recht op het herstel van zijn vermogen door de teruggave van die zaak. Wanneer teruggave niet mogelijk is, heeft de getroffene recht op de vervangingswaarde van die zaak, dat is het bedrag dat noodzakelijk is om een soortgelijke zaak te kopen.

Wanneer de getroffene geen BTW-plichtige is en die belasting bijgevolg niet kan aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen overeenkomstig de bepalingen van het BTW-Wetboek, is de BTW die verschuldigd is op de prijs voor de aankoop van een soortgelijke zaak, te dezen een auto, begrepen in de vergoeding.

Die belasting wordt berekend volgens het bij de wet voor de aankoop van een nieuw voertuig vastgestelde tarief, zelfs als het door het ongeval beschadigde voertuig door de getroffene tweedehands is aangekocht tegen een beperkte belasting, die enkel is berekend op de winstmarge van de verkoper.

Het middel dat het tegenovergestelde aanvoert, faalt naar recht.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:15
Laatst aangepast op: wo, 08/11/2017 - 12:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.