-A +A

Samengevoegegde zaken kunnen afzonderlijke geschillen uitmaken en resulteren in afzonderlijke rechtsplegingsvergoedingen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Rechtspraak

• Hof van Cassatie, 1e Kamer – 22 april 2010, RW 2011-2012, 1085

C.R.E.G. t/ P.B.E.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 november 2008 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

Tweede middel

5. Art. 1, eerste en tweede lid, van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, bepaalt dat de in dit besluit vastgestelde basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in art. 1022 Ger.W. worden vastgesteld per aanleg.

6. Deze bepaling verhindert niet dat, wanneer twee of meer rechtsvorderingen wegens samenhang worden gevoegd, de rechter twee of meer rechtsplegingvergoedingen kan toekennen, indien hij oordeelt dat de samengevoegde zaken afzonderlijke geschillen uitmaken.

7. Het middel dat ervan uitgaat dat bij het voegen van verschillende rechtsvorderingen wegens samenhang steeds slechts één enkele rechtsplegingvergoeding kan worden toegekend, faalt naar recht.
 

 

Nog dit: 

Dit standpunt wordt niet unaniem aanvaardt. Zie J.-F. Van Drooghenbroeck en B. De Coninck, “La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d’avocat”, JT 2008, p. 43-44, nrs. 22 e.v., inzonderheid nr. 22quater; zie in dezelfde zin: I. Samoy en V. Sagaert, “De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een advocaat”, RW 2007-08, p. 685-686, nr. 39; P. Taelman en S. Voet, “De verhaalbaarheid van de advocatenhonoraria: analyse van een aantal knelpunten na één jaar toepassing” in B. Maes en P. Van Orshoven (eds.), De procesrechtwetten van 2007 – Les lois de procédure de 2007 ... revisited!, Brugge, die Keure, 2009, p. 200-201, nr. 83.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: vr, 03/02/2012 - 23:27
Laatst aangepast op: zo, 05/02/2012 - 00:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.