-A +A

Rechtspraak

Titel
IPR Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen
Vorderingsrecht van de commissionair expediteur toepasselijk recht IPR
Subsidiaire aanslag na nietige aanslag
Stilzwijgende berusting door een advocaat
Berusting door stilzitten
Indiciaire belasting discrepantie tussen gegoedheid belastingplichtige en aangegeven inkomsten
Verlenging bezwaartermijn bij verzending aanslagbiljet aan verkeerd adres
Ambtshalve ontheffing - Nieuw feit - Interpretatief decreet
Voorzienbaarheidsbeginsel in fiscaal recht
Nieuwe aanslag na eerdere vernietigde aanslag
verhaalbaarheid kosten en erelonen advocaat inzake intellectuele eigendom
Hyperlinks plaatsen naar auteursrechtelijk beschermde werken
Merkenpiraterij
Handelsnaam-domeinnaam-verwarring-eerste gebruiker-banale naam
Journalist en schending van het geheim van het strafonderzoek
Anonieme getuige ten laste
Vermoedens in strafzaken
Gegevens in dossier jeugdrechtbank niet bruikbaar in strafrechtelijke procedure
Toepassing burgerlijke bewijsregels met betrekking tot betwiste overeenkomsten in strafzaken
Lasthebber ad hoc - aanwending rechtsmiddelen
Bekwaamheid beklaagde om aanwezig te zijn op terechtzitting
Afpersing door uitoefenen van een onwettige retentierecht
Overeenkomst tot betaling vergoeding bij eenzijdige beëindiging aanneming kan niet verminderd bij wederzijdse fout
Aansprakelijkheid architectenvennootschap versus de persoonlijke verplichting architect
Aansprakelijkheid architect omvang opdracht
Vordering tot betaling aanneming bewijslast uitvoering van de werken
Ontoelaatbaar hoger beroep tegen tussenvonnis waarbij deskundige werd aangesteld
Vakantiekamers
Onderzoeksmaatregel vereist voorafgaandelijk ontvankelijkheids- en opportuniteitsonderzoek
Het vermelden van een rechtsgrond voor de vordering, maakt geen ontvankelijkheidsvereiste uit
Vordering verborgen gebreken redelijke termijn
Samenlopende fouten aannemer en architect - Aansprakelijkheid in solidum
Ongeval op bouwwerf samenlopende fouten aannemer en architect - Aansprakelijkheid in solidum
Werf betreden zonder toelating gevolgd door ongeval op de werf
Schade door metaalmoeheid
Twijfelende deskundige en oordeel van de rechter
Takelen van voertuigen onderworpen aan RSZ
Lasthebbers die dagelijks beheer van VZW's waarnemen en RSZ
Objectieve persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders RSZ Schulden reeds eerder betrokken in faillissement
Ontslag om dringende reden - Bewijswaarde verslag preventieadviseur - Beroepsgeheim preventieadviseur
Willekeurig ontslag - Bewijs ontslagmotief - Discriminatie op grond van huidige of toekomstige gezondheidstoestand
Vorderingen leefloon bevoegdheid vredegerecht
Verblijfsregeling op grond van artikel 19 Ger. Wetboek en mogelijkheid hoger beroep
Gewone adoptie na een vorige adoptie
Erkenning van kind tegen wil in van moeder of kind negatieve invulling belang kind
Persoonlijk onderhoudsgeld en levensstijl tijdens samenwoning
Persoonlijk onderhoudsgeld exceptie van zware fout
Verzwegen daden van prostitutie voorafgaand aan het huwelijk zijn geen reden om persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding te weigeren
Persoonlijk onderhoudsgeldwinsten gemaakt in vennootschap in plaats van loon
Persoonlijk onderhoudsgeld en relatieve staat van behoefte

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.