-A +A

Rechtspraak

Titel
Bewijswaarde van deskundigenonderzoek
Authentieke bewijswaarde deskundigenonderzoek
Verbeurdverklaring rechten van derden - Begrip derden andere dan de daders
Verplichtingen opgelegd aan internetproviders na inbreuken auteurswet
Aanvaarding na eerdere verwerping van de nalatenschap
Belgische staat is geen regelmatige erfgenaam
Dagvaarding in kort geding stuit niet automatisch de dagvaarding
Algemene voorwaarden op website met aanvinkkruisje
Bestuur onverdeelde eigendom in stelsel scheiding van goederen
Bestuur gemeenschappelijk vermogen tijdens de echtscheidingsprocedure
Afhalen van gelden of banktegoeden tijdens en voor de echtscheidingsprocedure
Opnemen van gelden van de huwgemeenschap
Verplichting overschrijving dagvaarding tot herstelmaatregel en stedenbouwmisdrijven op hypotheekkantoor
Spoedeisend karakter bij schorsingsprocedure voor de raad van state vereist inroepen concrete omstandigheden
Inbreng bij huwelijkscontract in het gemeenschappelijke vermogen onder de ontbindende voorwaarde van echtscheiding
Ontbindende voorwaarde van echtscheiding
Groepsverzekering met kapitaal opgebouwd tijdens huwelijk is gemeenschappelijk
Groepsverzekering betaald door de werkgever tijdens huwelijk is gemeenschappelijk
Uitbetaalde groepsverzekering dient bij vereffening-verdeling zonder meer en onmiddellijk verdeeld
Aanspraak groepsverzekering bij echtscheiding is netto kapitaal samengesteld door premies tot en bij ontbinding huwelijk
Groepsverzekering bij echtscheiding uitbetaald ruim voor ontbinding huwelijk
Ereloon advocaat forfaitaire kost voor de opening van een advocatendossier is niet ongebruikelijk
Ereloon advocaat volle uurtarief voor wachttijden
Wachttijden van advocaten worden niet aan halve prijs aangerekend
Wachttijden en rijtijden van advocaten
De vereiste van tegenspraak bij de plaatsbeschrijving
Eenzijdige plaatsbeschrijving door gerechtsdeurwaarder zonder tegenspraak heeft geen bewijswaarde
Overeenkomst onder ontbindende voorwaarde van echtscheiding is geldig
Ontslagmotivering in overheidssector voor arbeiders
Belastingwet raakt openbare orde
Afstand van opschortende voorwaarde in het uitsluitend belang van één van de partijen bedongen
Overdraagbaarheid van niet opgenomen vakanties
Geen pachtopzegging eigen gebruik mogelijk nadat eigen exploitatie werd beëindigd
Minnelijke beëindiging handelshuur na weigering hernieuwing handelshuur door verhuurder impliceert geen verzaking aan sanctie
Heropening faillissement na afsluiting wegens ontoereikend actief
Overschrijding redelijke termijn geen verval van strafvordering
Openbaar ministerie verplichting grievenverzoekschrift bij hoger beroep
Adoptie en leeftijdsverschil
Aansprakelijkheid voor de beschadiging van ondergrondse leidingen die niet of op onjuist plan vermeld staan
Aansprakelijkheid voor de beschadiging van ondergrondse leidingen die niet of op onjuist plan vermeld staan - geen peiling
Vordering namens de ingebreke blijvende gemeente vereist geen hoogdringendheid
Vonnis inzake loonoverdracht evenals uitspraak over tegeneisen niet vatbaar voor beroep
Opzettelijk ongeval kan arbeidsongeval zijn
Arbeidsongeval door zelfmoord
Arbeidsongeval opzettelijke of onopzettelijke zelfmoord
Weigering bloedproef te ondergaan na correcte ademtestanalyse met minder 0,5 promille
Geldige ademanalyse sluit de onwettige weigering van een bloedproef uit
Aanwezigheid van derden bij de huiszoeking
Lening op interest - wederbeleggingsvergoeding - funding-lossvergoeding - verschil
Hoofddoek in Horeca-zaak

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.