-A +A

Wraking van een deskundige-onmogelijk na neerlegging verslag

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Plaats van uitspraak: Brussel
Datum van de uitspraak: 
din, 23/06/2009
A.R.: 
C.16.0062.F

De bepaling volgens welke de rechter, wanneer de deskundige de wraking betwist, uitspraak doet nadat hij de partijen en de deskundige in raadkamer heeft gehoord, raakt de openbare orde niet en is evenmin van dwingend recht.

Het middel, dat gegrond is op artikel 971, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat noch van openbare orde noch van dwingend recht is, en dat niet aan de bodemrechter is voorgelegd, waarvan hij niet op eigen initiatief heeft kennisgenomen en niet diende kennis te nemen, is nieuw en bijgevolg niet-ontvankelijk.

Het verzoek tot wraking van de deskundige wordt doelloos, wanneer deze van zijn opdracht is ontheven doordat hij zijn verslag heeft neergelegd.

Publicatie
tijdschrift: 
TBO
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2018
Pagina: 
29
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.16.0062.F
1. ENTREPRISES ROOSENS bvba,
2. ENTREPRISES ROOSENS SERVICES commanditaire vennootschap op aandelen,
3. ROOSENS BÉTONS nv,
4. BESTO BELGIUM nv,
5. HDS bvba,
6. ROOSENS BETORIX nv,

tegen
1. AUTODESK INC., vennootschap naar het recht van de Staat Delaware,
2. COREL CORPORATION, vennootschap naar het recht van de Staat Ontario,
3. MICROSOFT CORPORATION, vennootschap naar het recht van de Staat Washington,
4. SYMANTEC CORPORATION, vennootschap naar het recht van de Staat Delaware,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep te Bergen van 26 juni en 20 november 2013.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee mid-delen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens artikel 971, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, doet de rechter, wanneer de deskundige de wraking betwist, uitspraak nadat hij de partijen en de deskundi-ge in raadkamer heeft gehoord.

Het middel, dat gegrond is op die bepaling, die de openbare orde niet raakt en evenmin van dwingend recht is, dat niet aan de bodemrechter is voorgelegd, en waarvan hij niet op eigen initiatief heeft kennisgenomen en niet diende kennis te nemen, is nieuw en bijgevolg niet-ontvankelijk.

Tweede middel

Uit artikel 963, § 2, Gerechtelijk Wetboek volgt dat de deskundige, nadat de eer-ste rechter beslist heeft het verzoek tot wraking van de deskundige af te wijzen, zijn opdracht mag voortzetten en afsluiten.

Het verzoek tot wraking van de deskundige wordt zonder voorwerp, wanneer deze van zijn opdracht is ontheven doordat hij zijn verslag heeft neergelegd.
Het middel, dat op de tegengestelde opvatting steunt, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel,  en in openbare terechtzitting van 26 januari 2017 uitgesproken 

Noot: 

De procedurele gevolgen van de neerlegging van het eindverslag van de gerechtsdeskundige, TBO, 2018, 29

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 23/03/2018 - 15:14
Laatst aangepast op: do, 29/03/2018 - 19:00

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.