-A +A

Witwassen op eigen rekening

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 05/06/2013

De omzetting of overdracht van kapitalen van illegale herkomst, die door de voormelde wetsbepalingen strafbaar worden gesteld, houden in dat het in omloop brengen ervan tot gevolg heeft dat de oorsprong ervan wordt verhuld. Dergelijke inomloopbrenging is niet voltrokken wanneer een depositogever alleen maar bedragen stort op en afhaalt van zijn eigen rekening.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2014/14
Pagina: 
956
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 17 januari 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de eiser veroordeelt wegens de telastleggingen A en B

Tweede middel
Eerste onderdeel
Het arrest wordt verweten het materieel bestanddeel niet vast te stellen van de in artikel 505, eerste lid, 3° Strafwetboek bedoelde telastlegging van witwassen, waaraan de eiser schuldig is verklaard.

Die bepaling straft zij die de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, omzetten of overdragen met de bedoeling de illegale herkomst van de onrechtmatige vermogensvoordelen te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden.

De omzetting of overdracht van kapitalen van illegale herkomst, die door de voormelde wetsbepalingen strafbaar worden gesteld, houden in dat het in omloop brengen ervan tot gevolg heeft dat de oorsprong ervan wordt verhuld. Dergelijke inomloopbrenging is niet voltrokken wanneer een depositogever alleen maar bedragen stort op en afhaalt van zijn eigen rekening.

Het arrest wijst erop dat de eiser, op zijn bankrekening, aanzienlijke bedragen van illegale herkomst heeft gestort en daarvan heeft opgenomen.

Louter op grond daarvan hebben de appelrechters de eiser niet naar recht schuldig kunnen verklaren aan het in het voormelde artikel 505, eerste lid, 3° bedoelde misdrijf.

Het middel is gegrond.

Er is geen grond om het eerste en derde middel te onderzoeken, die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het de eiser vrijspreekt.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eiser in 1/4 van de kosten en laat het overige gedeelte ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Noot: 

Van Dooren, E., « Witwas op eigen bankrekeningen? », R.A.B.G., 2014/14, p. 957-961

Rechtsleer:

• M. Dambre, “De invloed van het witwasverbod op het bankrecht” in Liber amicorum Paul De Vroede, Diegem, Kluwer, 1994, 356;

• A. Van Roosbroeck, Witwassen. Voorkoming en bestraffing van witwassen van geld en illegale vermogensvoordelen, Antwerpen, ETL, 1995, 208;

• F. Deruyck, “Witwassen” in A. Vandeplas, P. Arnou, S. Van Overbeke en S. Vandromme (eds.), Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 1997, 12;

• Waeterinckx, “De verwatering van het basismisdrijf als constitutief bestanddeel van het witwasmisdrijf” in A. De Nauw (ed.), De groeipijnen van het strafrecht, Brugge, die Keure, 2007, 31.

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 08/07/2017 - 10:17
Laatst aangepast op: za, 08/07/2017 - 10:17

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.