-A +A

Winst van een loterij is niet belastbaar zelfs niet voor een beroepsmatig gewonnen prijs

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 10/05/2007
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009-2010
Pagina: 
993
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Hof van Cassatie, 1e Kamer – 10 mei 2007

samenvatting:

Het winnen van een voertuig met een tombolabiljet is geen voordeel van alle aard in de zin van art. 25, 2o, W.I.B. 1992, ook al is het tombolabiljet gekregen van een leverancier op grond van de bij die leverancier verrichte beroepsmatige aankopen.

tekst van het arrest

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 april 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Het arrest stelt vast dat de eisers van een leverancier biljetten hebben gekregen van een door hem georganiseerde tombola, dat het aantal biljetten afhankelijk was van hun aankopen bij die leverancier en dat de eisers, die in het bezit waren van het winnend biljet, een auto hebben gekregen.

Het oordeelt dat het door de eisers verkregen voordeel in natura bestaat in de door hen ontvangen prijs.

Art. 25, 2o, W.I.B. 1992 bepaalt dat winst onder meer de voordelen van alle aard omvat die de ondernemer behaalt uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid.

Om uit te maken of de ondernemer een belastbaar voordeel van alle aard ontvangt, dient de rechter het tijdstip waarop de biljetten werden toegekend in aanmerking te nemen. De eventuele winsten die de ondernemer behaalt op het ogenblik van de trekking van de biljetten zijn het gevolg van het toeval en niet de opbrengst van zijn werkzaamheid.

Het arrest beslist derhalve niet wettig dat de waarde van het door de eisers gewonnen voertuig een voordeel van alle aard is waarop zij kunnen worden belast.

Het onderdeel is gegrond.

 

Noot: 

• Fisc.Koerier Patricia SOETE; Noot. 2007, 549-551
• Fiscoloog X; Prix de tombola d'un fournisseur: pas de revenu professionnel. 2007, 10

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 06/02/2010 - 17:36
Laatst aangepast op: di, 09/01/2018 - 15:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.