-A +A

Wie van de rechter niet meer krijgt dan hetgeen minnelijk werd voorgesteld draait op voor de gerechtskosten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg Burgerlijke rechtbank
Plaats van uitspraak: Mechelen
Datum van de uitspraak: 
vri, 17/06/2016

GmbH B. t/ NV U.P.S.

...

4. Kosten van het geding

Terecht stelt NV U.P.S. dat zij bij brief van 26 maart 2014 aan de raadsman van GmbH B. aanbood de vordering in der minne te regelen door een betaling van 85 euro. Dit is precies het bedrag dat in casu door de rechtbank als recupereerbare schade wordt aanvaard.

Overeenkomst art. 1017 Ger.W. verwijst de rechter in ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten.

Er kan evenwel worden afgeweken van deze regel. Het Hof van Cassatie heeft aanvaard dat een rechter de kosten anders verdeelt wanneer hij van oordeel is dat die kosten veroorzaakt, of minstens nadelig beïnvloed zijn door de niet in het ongelijk gestelde partij (B. Allemeersch, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 449). Nutteloze kosten kunnen ook op grond van art. 1382 BW ten laste worden gelegd van de partij die ze heeft gemaakt, ook al is deze partij niet de in het ongelijk gestelde partij. De regel uit het aansprakelijkheidsrecht dat men alle redelijke maatregelen moet nemen teneinde de schade te beperken, wordt aldus ook toegepast in het civiele procesrecht (J. Laenens, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 496).

In casu had GmbH B. de schade kunnen beperken door het minnelijk aanbod te aanvaarden. GmbH B. dient dan ook in de kosten van het geding te worden verwezen.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
231
Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 02/10/2017 - 18:14
Laatst aangepast op: ma, 02/10/2017 - 18:14

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.