-A +A

Wettelijkheid van de verhoging van fiscale boete in geval van invordering bij dwangbevel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
zon, 10/04/2016
A.R.: 
AR nr. F.14.0179.N

Overeenkomstig art. 11 van het KB van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten wordt de verminderde boete verhoogd met 50% wanneer de rechten, boeten en toebehoren bij dwangbevel worden ingevorderd, zonder dat het in te vorderen bedrag lager mag zijn dan 10% van de verschuldigde rechten. De verhoging is evenwel niet van toepassing wanneer de rechter de vordering van de Staat gedeeltelijk vermindert of wanneer de bewijsvoering van de belastingplichtige enkel betrekking heeft op een rechtspunt.

In beginsel heeft eenieder het recht om een geding door de rechter te laten beslissen, binnen de grenzen en volgens de vormen door de wet bepaald.

De uitoefening van dat recht mag niet gehinderd worden door een regel waarbij de loutere uitoefening van dat recht bestraft wordt met een boete. Dat recht mag wel worden beperkt, inzonderheid om misbruik te bestrijden.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
1256

AR nr. F.14.0179.N

Vlaams Gewest t/ C.W. e.a.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 25 juni 2013.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Tweede onderdeel

1. Krachtens art. 126 W. Succ., zoals van toepassing, is de erfgenaam, legataris of begiftigde die verzuimd heeft roerende goederen aan te geven, een boete verschuldigd gelijk aan tweemaal de rechten.

Deze boete wordt overeenkomstig Bijlage I, rubriek A, II, C bij het KB van 31 maart 1936 verminderd tot 1/5 van de bijkomende rechten.

2. Overeenkomstig art. 11 van het KB van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten wordt de verminderde boete verhoogd met 50% wanneer de rechten, boeten en toebehoren bij dwangbevel worden ingevorderd, zonder dat het in te vorderen bedrag lager mag zijn dan 10% van de verschuldigde rechten. De verhoging is evenwel niet van toepassing wanneer de rechter de vordering van de Staat gedeeltelijk vermindert of wanneer de bewijsvoering van de belastingplichtige enkel betrekking heeft op een rechtspunt.

3. In beginsel heeft eenieder het recht om een geding door de rechter te laten beslissen, binnen de grenzen en volgens de vormen door de wet bepaald.

De uitoefening van dat recht mag niet gehinderd worden door een regel waarbij de loutere uitoefening van dat recht bestraft wordt met een boete. Dat recht mag wel worden beperkt, inzonderheid om misbruik te bestrijden.

4. Art. 11 van het KB van 31 maart 1936 moet in die zin worden uitgelegd dat de erin vermelde verhoging van de geldboete ertoe strekt, in het algemeen belang, procedures te vermijden van belastingplichtigen die geen voldoende redenen hebben om niet vrijwillig de belastingschuld te betalen. Die bepaling sluit niet uit dat de rechter dat nagaat en beoordeelt.

5. De appelrechters oordelen dat “het niet anders kan dan dat het opleggen van een boete van 50% de toegang tot de rechter bemoeilijkt, zoniet verhindert. Dat [...] het geval [is] indien de boete niet onmiddellijk betaald wordt of de belastingplichtige het aandurft de boete te betwisten. Het fundamenteel recht op toegang tot een rechterlijke instantie [zich] verzet [...] tegen de verhoging met 50%”.

6. Door aldus te oordelen, zonder na te gaan of de verweerders in de concrete omstandigheden voldoende redenen hadden om niet vrijwillig de geldboete te betalen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Gerelateerd
Modellen: 
Aangemaakt op: zo, 07/05/2017 - 12:09
Laatst aangepast op: zo, 07/05/2017 - 12:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.