-A +A

Wet die nieuwe schorsingsgrond van de verjaring instelt is van onmiddellijke toepassing

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 04/12/2009

Wanneer de wetgever een nieuwe schorsingsgrond van de verjaring invoert is die van onmiddellijke toepassing ook voor die feiten die plaatsvonden op een tijdstip dat de nieuwe wet met de nieuwe schorsingsgrond nog niet van toepassing was. Toepassing ten deze: de schorsing van verjaring ten aanzien van minderjarigen.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2011-2012
Pagina: 
1167
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

R.E. t/ E.G.R.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 april 2008 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres geboren is op 26 augustus 1981 en dat het ongeval waarvoor zij van de verweerster, de verzekeraar van de aansprakelijke bestuurder, herstel vordert, heeft plaatsgevonden op 26 december 1990.

Art. 35, § 1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, dat in werking is getreden op 21 september 1992, bepaalt dat de verjaring van de rechtsvordering die gegrond is op het eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar niet tegen minderjarigen loopt.

Krachtens het in art. 2 BW neergelegde algemeen rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben, is een nieuwe wet in de regel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan en op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

Overeenkomstig dat beginsel, waarvan de wet van 25 juni 1992 op dat punt niet afwijkt, is een wet die een schorsingsgrond van de verjaring bepaalt die niet voorkomt in de wet die van toepassing is op het ogenblik van het ontstaan van de vordering, vanaf haar inwerkingtreding van toepassing op die verjaring.

Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat de verjaring van de rechtsvordering van de eiseres nog steeds geregeld wordt door de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en dat die wet niet bepaalt dat de verjaring van de rechtstreekse vordering niet tegen minderjarigen loopt, verantwoordt zijn beslissing dat die rechtsvordering verjaard is niet naar recht.

In zoverre is het onderdeel gegrond.

...
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 18/02/2012 - 14:11
Laatst aangepast op: za, 18/02/2012 - 14:11

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.