-A +A

Wet continuïteit ondernemingen beperking opschorting tot 3 maand bij twijfel inzake haalbaarheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Tongeren
Datum van de uitspraak: 
maa, 06/07/2009
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009-2010
Pagina: 
371

Samenvatting:

zijn er nog te veel onzekerheden mbt de cijfers dan kan bij de beoordeling over de toelating de opschorting beperkt worden tot 3 maand ipv 6 maand.

Tekst van het vonnis:

I. Antecedenten

A. Procedure

Verzoekster heeft een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een gerechtelijke reorganisatie. Bij de aanvraag zijn de wettelijke vereiste stukken gevoegd. De vordering is dan ook ontvankelijk.

Op de zitting van 22 juni 2009 werd de gedelegeerde rechter gehoord. Hij vroeg bijkomende stukken om een preciezer beeld te krijgen van de situatie van de vennootschap en de mogelijkheden tot herstel.

Op 18 juni 2009 werden bijkomende stukken neergelegd. De simulatie van de kasstromen werd aangepast en een lijst van schuldeisers en een tussentijdse balans werden neergelegd.

B. Feiten

De betrokken vennootschap baat een tegelhandel uit te Opglabbeek. Zij is duidelijk verweven met andere vennootschappen beheerd door de zaakvoerder of familieleden van de zaakvoerder. Zo wordt het gebouw gehuurd van I.J. en zijn er onderlinge vorderingen met verschillende vennootschappen. Eén van deze is ook de grootste afnemer.

De vennootschap zou in financiële moeilijkheden geraakt zijn door de samenwerking met de NV S. Op dit ogenblik is de uitbating volgens verzoekster rendabel. Zij draagt echter een historische schuld mee en wil deze minstens gedeeltelijk afbetalen. Om een minnelijk akkoord te kunnen sluiten, vraagt zij een bescherming gedurende zes maanden.

II. Ten gronde

De rechtbank dient na te gaan of de grondvoorwaarden voor het toekennen van een gerechtelijke reorganisatie vervuld zijn. Uit de stukken blijkt dat verzoekster inderdaad haar schulden niet kan voldoen en dat de continuïteit van de onderneming bedreigd is.

Uit de neergelegde stukken en het verslag van de gedelegeerde rechter blijkt dat de continuïteit van de onderneming ernstig bedreigd is, zelfs in die mate dat er twijfels zijn over de mogelijkheid de onderneming in enige vorm te redden.

Van de andere kant dient te worden vastgesteld dat de onderneming met een zeer beperkte personeelsbezetting nog steeds een omzet draait van 73.000 euro per jaar. Volgens verzoekster – en zoals blijkt uit de kasplanning – is de uitbating op dit ogenblik winstgevend, wanneer geen rekening wordt gehouden met het bestaande, zogenaamd historisch passief. Door het feit dat er geen huur wordt betaald, geen personeel meer in dienst is en een aantal schuldvorderingen blijkbaar niet worden opgeëist, kunnen de lopende kosten betaald worden. Het verzoek strekt ertoe een minnelijk akkoord te bereiken om de historische schulden gedeeltelijk te laten kwijtschelden en gedeeltelijk af te lossen over een periode van drie jaar.

De procureur des Konings meent in zijn mondeling advies dat de vordering ongegrond is, omdat er zeer veel vraagtekens zijn en de toekomst zeer onzeker is, zelfs met een gedeeltelijke kwijtschelding.

Ook uit het verslag van de gedelegeerde rechter blijkt dat er zeer veel onzekerheden zijn in de voorgestelde cijfers. Hij bespreekt deze in zijn aanvullend verslag van 29 juni 2009. Hij adviseert minstens om de periode van de opschorting te beperken.

Op grond van deze opmerkingen komt het de rechtbank gepast voor de gerechtelijke reorganisatie te openen en aan verzoekster de mogelijkheid te geven een minnelijk akkoord te bereiken gedurende een periode van drie maanden.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 30/10/2009 - 21:20
Laatst aangepast op: di, 12/07/2016 - 08:34

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.