-A +A

Weigering inschrijving student met leerkrediet kleiner is dan of gelijk aan nul

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
maa, 18/01/2016

Luidens art. II.195, eerste lid van de Codex Hoger Onderwijs schrijft een student zich in aan de instelling van zijn keuze “voor zover hij voldoet aan de decretale en reglementaire toelatingsvoorwaarden”.

Bij art. II.205, eerste lid van dezelfde Codex krijgen de instellingen van hoger onderwijs door de decreetgever het recht toegekend om de inschrijving van studenten te weigeren wanneer hun leerkrediet kleiner is dan of gelijk is aan nul. Anders dan de verwerende partij betoogt, gaat die principiële beleidskeuze uit van de decreetgever.

Het grondwettelijk en internationaal gewaarborgd recht op onderwijs impliceert geen onbegrensd recht op inschrijving en staat een reglementering in functie van, onder meer, de financiële mogelijkheden van de gemeenschap niet in de weg. De verwerende partij toont niet aan dat voormeld art. II.205 een disproportionele beperking vormt van het recht op onderwijs.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Pagina: 
2016-2017
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Vrije Universiteit Brussel t/ T.B.

Arrest nr. 233.491

I. Voorwerp van het administratief cassatieberoep

1. Het administratief cassatieberoep, ingesteld op 23 januari 2015, strekt tot de nietigverklaring van besluit nr. 2014/474 van 23 december 2014 van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

...

IV. Onderzoek van het enige middel

...

Beoordeling

8. Luidens art. II.195, eerste lid van de Codex Hoger Onderwijs schrijft een student zich in aan de instelling van zijn keuze “voor zover hij voldoet aan de decretale en reglementaire toelatingsvoorwaarden”.

Bij art. II.205, eerste lid van dezelfde Codex krijgen de instellingen van hoger onderwijs door de decreetgever het recht toegekend om de inschrijving van studenten te weigeren wanneer hun leerkrediet kleiner is dan of gelijk is aan nul. Anders dan de verwerende partij betoogt, gaat die principiële beleidskeuze uit van de decreetgever.

Het grondwettelijk en internationaal gewaarborgd recht op onderwijs impliceert geen onbegrensd recht op inschrijving en staat een reglementering in functie van, onder meer, de financiële mogelijkheden van de gemeenschap niet in de weg. De verwerende partij toont niet aan dat voormeld art. II.205 een disproportionele beperking vormt van het recht op onderwijs.

9. Verzoekster heeft van het voormelde art. II.205 toepassing gemaakt bij art. 86 van haar onderwijs- en examenreglement:

“§ 1. Een student of kandidaat-student van wie het leerkrediet lager dan of gelijk aan nul is, wordt niet toegelaten tot de inschrijving of herinschrijving voor een initiële bachelor- of masteropleiding via diplomacontract of voor een opleidingsonderdeel via creditcontract.”

10. De decreetgever laat het aan de betrokken instelling over om de bedoelde studenten te weigeren, toe te laten met verhoogd inschrijvingsgeld of toe te laten zonder meer. Art. II.205 van de Codex Hoger Onderwijs, gelezen in het licht van de autonomie waarover de instellingen van hoger onderwijs beschikken, verzet er zich niet tegen dat de laatstgenoemden die keuze bij algemene beleidsmaatregel vaststellen in een onderwijs- en examenreglement.

11. Door van de tegenovergestelde opvatting uit te gaan, schendt de bestreden beslissing de in het middel aangevoerde bepaling.

Het middel is gegrond.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 07/03/2017 - 15:26
Laatst aangepast op: di, 07/03/2017 - 15:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.