-A +A

WAM-verzekeraar verplichting van verzekeraar om voorstel tot schadevergoeding voor te leggen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 04/01/2013
A.R.: 
AR nr. C.11.0679.N

De WAM-verzekeraar is op grond van art. 13 en 14 van de WAM-wet tot het voorleggen binnen een bepaalde termijn na de datum waarop de benadeelde zijn verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, van hetzij een met redenen omkleed voorstel tot schadevergoeding of, wanneer de schade niet volledig gekwantificeerd werd maar kwantificeerbaar is, een voorstel tot voorschot, hetzij een met redenen omkleed antwoord wanneer de aansprakelijkheid of de toepassing van art. 29bis van deze wet wordt betwist of niet duidelijk werd vastgesteld of wanneer de schade wordt betwist of niet volledig is gekwantificeerd of kwantificeerbaar is.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1305
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.11.0679.N

E.L. t/ NV K.V.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen van 1 februari 2011.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

1. Art. 13 en 14 WAM-wet 1989 verplichten de verzekeraar tot het voorleggen binnen een bepaalde termijn na de datum waarop de benadeelde zijn verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, van hetzij een met redenen omkleed voorstel tot schadevergoeding of, wanneer de schade niet volledig gekwantificeerd werd maar kwantificeerbaar is, een voorstel tot voorschot, hetzij een met redenen omkleed antwoord wanneer de aansprakelijkheid of de toepassing van art. 29bis van deze wet wordt betwist of niet duidelijk werd vastgesteld of wanneer de schade wordt betwist of niet volledig is gekwantificeerd of kwantificeerbaar is.

Deze bepalingen voorzien in sancties, waaronder de betaling van een bijkomend bedrag toegepast op de door hem voorgestelde of door de rechter aan de benadeelde toegewezen vergoeding, voor het geval de verzekeraar deze verplichtingen niet nakomt, de bedoelde voorstellen kennelijk ontoereikend zijn of de verzekeraar niet tijdig betaalt na aanvaarding van de bedoelde voorstellen door de benadeelde persoon.

2. Krachtens art. 3 Ger.W. zijn de wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging van toepassing op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat art. 13 en 14 van de WAM-wet 1989 procedureregels zijn in de zin van deze bepaling, faalt het naar recht.

3. Art. 13 en 14 WAM-wet 1989 leggen de verzekeraar bijkomende verplichtingen op die verder reiken dan loutere betalingsmodaliteiten inzake zijn verplichting tot vergoeding van de benadeelde.

In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar recht.

Noot: 

conclusie van advocaat-generaal met opdracht A. Van Ingelgem voor dit arrest in Arr.Cass. 2013, 19-23

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 18/04/2014 - 13:39
Laatst aangepast op: vr, 18/04/2014 - 13:39

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.