-A +A

Wachtdienst zonder verplichte aanwezigheid is geen arbeidstijd

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 10/03/2014
A.R.: 
S.13.0029.N

Periodes van wachtdienst waarbij de werknemer permanent bereikbaar moet zijn om een gebeurlijke oproep van de werkgever te kunnen beantwoorden, maar waarbij de fysieke aanwezigheid op de arbeidsplaats niet vereist is, zijn geen arbeidstijd in de zin van artikel 19 Arbeidswet; de omstandigheid dat de bewegingsvrijheid van de werknemer tijdens de wachtdienst beperkt is omdat hij binnen een bepaalde straal van de arbeidsplaats moet verblijven om die binnen een bepaalde tijd te kunnen bereiken, doet daaraan niet af.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. S.13.0029.N
G D,
eiser,
kiest,
tegen
ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PORTAELS vzw, met zetel te 1800 Vilvoorde, Gendarmeriestraat 65,
verweerster,
plaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te Brussel van 6 januari 2012.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 19, tweede lid, Arbeidswet wordt onder arbeidsduur verstaan: de tijd gedurende welke het personeel ter beschikking is van de werkgever.
Periodes van wachtdienst waarbij de werknemer permanent bereikbaar moet zijn om een gebeurlijke oproep van de werkgever te kunnen beantwoorden, maar waarbij de fysieke aanwezigheid op de arbeidsplaats niet vereist is, zijn geen ar-beidstijd in de zin van artikel 19 Arbeidswet. De omstandigheid dat de bewe-gingsvrijheid van de werknemer tijdens de wachtdienst beperkt is omdat hij bin-nen een bepaalde straal van de arbeidsplaats moet verblijven om die binnen een bepaalde tijd te kunnen bereiken, doet daaraan niet af.
Het middel dat op een andere rechtsopvatting berust, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiser op 132,65 euro en voor de verweerster op 132,65 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer

Noot: 

• Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] DEMEDTS, Marijke; Noot 'Wachtdienst zonder verplichte aanwezigheid versus arbeidsduur naar Belgisch Recht. Een uitgemaakte zaak?' 2014, nr. 13, p. 863-868.
• Nieuw Juridisch Weekblad [NJW] DE GROOF, Sarah; Noot 'Definitie 'arbeidsduur'' 2014, nr. 305, p. 546-547.
• M. De Vos, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, p. 861.
• J. De Maere, “Wachtdiensten op de arbeidsplaats”, Or., 2012/4, p. 108
• S. Bouzimita en I. De Wilde, “Het Hof van Justitie en het begrip 'arbeidstijd': slapen is soms werken”, Or.2004, 161.

Rechtspraak:

• HvJ 9 september 2003, C-151/02, Jaeger. J. De Maere, “Wachtdiensten op de arbeidsplaats”, Or., 2012/4, p. 105-106.
• HvJ 3 oktober 2000, C-303/98, Simap, punt 50, JLMB 2001, 760, noot Bonnamour.
• HvJ 1 december 2005, C-14/04, Dellas.
• HvJ 11 januari 2007, C-437/05, Vorel, JTT 2007, 197.
• HvJ 1 december 2005, C-14/04, Dellas; HvJ 11 januari 2007, C-437/05, Vorel, JTT 2007, 197.
• Cass. 6 juni 2011, RABG, 2011/15, 1058, noot M. Demedts

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 10/03/2016 - 16:35
Laatst aangepast op: zo, 09/07/2017 - 09:47

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.