-A +A

vrijwillige tussenkomst en hoger beroep

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
din, 11/03/2008
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009-2010
Pagina: 
1007
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Hof van Beroep te Antwerpen, 10e Kamer – 11 maart 2008...

2. In het tussenarrest van 20 juni 2007 werd door het Hof beklaagde V. vrijgesproken.

De NV F.V. was voor de eerste rechter vrijwillig tussengekomen ter terechtzitting van 2 november 2005.

De NV F.V. voert aan in de procedure slechts te zijn tussengekomen in haar hoedanigheid van de verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurder V. in het raam van een polis motorrijtuigen.

De NV F.V. voegt eraan toe in de procedure nooit te zijn verschenen als verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van de inzittende W., die door het Hof in het tussenarrest van 20 juni 2007 schuldig werd verklaard.

3. In de conclusie van de NV F.V. die neergelegd werd ter terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Hasselt op 2 november 2005 is vermeld:

– op de eerste bladzijde:

– getypt: «mede in zake»: de identiteit van beklaagde V.

– in handschrift: de identiteit van beklaagde W.

– op de tweede bladzijde:

«Concluante is de B.A.-verzekeraar motorrijtuigen van beklaagde V.

Indien de rechtbank de tenlasteleggingen ten aanzien van hem bewezen verklaart, gelden volgende opmerkingen aangaande de aanspraken van de burgerlijke partijen»;

– op de derde bladzijde:

«Concluante is dan ook van oordeel dat, indien haar verzekerde...».

Uit voormelde bewoordingen en formuleringen blijkt duidelijk dat de vrijwillig tussenkomende partij enkel de bedoeling had om tussen te komen voor de bestuurder, en beklaagde, V. De vrijwillig tussenkomende partij NV F.V. neemt het in conclusies niet op voor de inzittende W.

Het bestreden vonnis vermeldt overigens op de eerste bladzijde ter zake van NV F.V.: vrijwillig tussenkomende partij als burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar motorrijtuigen van eerste beklaagde.

4. Een vrijwillig tussenkomende derde beperkt zich ertoe het voor een van de partijen in het geding op te nemen. De vrijwillig tussenkomende partij vereenzelvigt zich als het ware met de partij die zij juridisch ondersteunt. In dit geval is deze tussenkomst louter defensief, d.w.z. beoogt niet de veroordeling van een andere partij. De vrijwillig tussenkomende derde wenst door zijn tussenkomst een van de partijen te beschermen en te steunen in haar eis of verweer. Door een van de partijen aldus te steunen, beoogt de bewarende tussenkomst ook de bescherming van de belangen van de tussenkomende derde die in het gedrang kunnen komen wanneer de partij, die hij ter hulp snelt, in het ongelijk wordt gesteld.

5. In de conclusies van de burgerlijke partijen, neergelegd voor de eerste rechter, is de vrijwillig tussenkomende partij NV F.V. niet aangesproken als verzekeraar van beklaagde W. Wel vorderde de burgerlijke partij Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, in conclusie neergelegd op 2 november 2005, onder meer «de vrijwillig tussenkomende partij(en) solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke van de andere te veroordelen tot betaling aan de burgerlijke partij de som van ...», wat ook aan te merken is als een stijlformulering, tussenkomende partij(en) in het meervoud geplaatst zijnde, terwijl slechts één vrijwillig tussenkomende partij aanwezig was, wat niets afdoet of kan afdoen aan het gegeven dat de NV F.V. slechts vrijwillig tussenkwam voor haar verzekerde V. In haar hoedanigheid van verzekeraar van de inzittende W. werd de NV F.V. niet in de procedure betrokken. Elke vordering tegen NV F.V., als verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van inzittende W., zelfs in eerste aanleg, is/was niet ontvankelijk, omdat NV F.V. in die hoedanigheid zich niet in de voorliggende procedure gemanifesteerd heeft.

In hoger beroep kunnen de burgerlijke partijen niet voor het eerst agressief optreden tegenover de vrijwillig tussenkomende partij NV F.V., als verzekeraar van beklaagde W., zijnde de inzittende die strafrechtelijk verantwoordelijk werd verklaard voor de aanrijding. Dat zou immers de regel van de dubbele aanleg schenden.

De eisuitbreiding voor de zitting van 6 september 2001, waarvan sprake in de conclusie van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, is verricht in een procedure die niet de voorliggende procedure is. De overige door het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten aangevoerde middelen en argumenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets afdoen, zijn dus niet relevant, en behoeven geen verder antwoord.

6. Conclusie: de vorderingen van de burgerlijke partijen tegen de NV F.V., in haar hoedanigheid van verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen voor beklaagde W., zijn niet ontvankelijk.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 07/02/2010 - 22:35
Laatst aangepast op: zo, 07/02/2010 - 22:55

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.