-A +A

Vrijspraak in strafzaken vergt onderzoek naar herkwalificatie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 03/05/2017
A.R.: 
P.16.0997.N
• Hof van Cassatie, 03/10/2017Cassatie 03/10/2017, AR P.16.0997 N, juridat,  
 
De rechter slechts mag slechts vrijspreken nadat hij heeft onderzocht of de feiten die aan hem werden voorgelegd, die niet beantwoorden aan de kwalificaties van de strafvordering, niet beantwoorden aan andere kwalificaties, precies met oog op herkwalificatie.
Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2018
Pagina: 
48-50
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
• Hof van Cassatie, 03/10/2017Cassatie 03/10/2017, AR P.16.0997 N, juridat
I. Rechtspleging voor het Hof
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Raadsheer P. Hoet heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal L. Decreus heeft geconcludeerd.

II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 182 Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van de motiveringsplicht: de appelrechters hebben nagelaten de feiten te onderzoeken en hieraan ambtshalve een andere kwalificatie te geven; uit de motivering is duidelijk af te leiden dat zij tot de onschuld van de verweerder besluiten door slechts enkele constitutieve bestanddelen van het omschreven misdrijf te beoordelen, terwijl aan de beoordeelde feiten ook een andere kwalificatie kan worden gegeven, waarbij de schuld van de verweerder wel was komen vast te staan.

2. In zoverre het middel ook gericht is tegen het beroepen vonnis, is het niet gericht tegen het arrest en bijgevolg niet ontvankelijk.

3. Indien de rechter oordeelt dat een bij hem aanhangig gemaakt feit niet beantwoordt aan de in de akte van aanhangigmaking gegeven kwalificatie, kan hij de beklaagde voor dat feit slechts vrijspreken indien hij ook heeft onderzocht of dit feit niet onder andere kwalificaties valt en daaraan beantwoordt.

Bij afwezigheid van een conclusie tot heromschrijving van het aanhangig gemaakte feit dient de rechter niet uitdrukkelijk aan te geven dat hij dit onderzoek heeft verricht. Uit de vrijspraak van het onder een bepaalde kwalificatie aanhangig gemaakte feit volgt immers dat de rechter alle mogelijke heromschrijvingen in overweging heeft genomen en van oordeel is dat het feit niet aan een andere kwalificatie beantwoordt.

Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 492bis Strafwetboek, alsmede miskenning van de motiveringsplicht: het arrest geeft aan het begrip “betekenisvol nadeel” een absolute waarde, namelijk 2.120 EUR; dit begrip verwijst naar de verhouding van het misbruik tot het resultaat ervan; het arrest houdt bij de invulling van dit begrip geen rekening met de hoegrootheid van de onderneming, het kapitaal en de economische realiteit van de onderneming; daardoor wordt de relatieve waarde van het weggemaakte vermogensvoordeel niet correct geïnterpreteerd.

5. Het arrest oordeelt niet alleen zoals in het middel weergegeven. Het stoelt de vrijspraak van de verweerder ook op het oordeel dat hij geen bestuurder in rechte of feite was en dat hij voor het uitvoeren van betalingen afhankelijk was van de zaakvoerder en niet over enige werkelijke onafhankelijkheid beschikte.

Het middel dat niet opkomt tegen deze zelfstandige redenen die de beslissing schragen, kan niet tot cassatie leiden en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 70,81 EUR.

 

 

Noot: 

Vereecke, V., « De juridische consequenties van de kwalificatieplicht », R.A.B.G., 2018/1, p. 50-55

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 25/02/2018 - 13:50
Laatst aangepast op: do, 29/03/2018 - 20:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.