-A +A

Vrijheidsberoving minderjarige

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 01/12/2015
A.R.: 
P.15.1335.N

Indien de jeugdrechter niet binnen de termijn van vierentwintig uur na de vrijheidsberoving wettig heeft beslist tot de plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een openbare Gemeenschapsinstelling, dient de minderjarige in vrijheid gesteld, ook al kan tegenover hem een opvoedende maatregel worden genomen.

De jeugdrechter in hoger beroep die vaststelt dat de beschikking van de jeugdrechter tot plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een openbare Gemeenschapsinstelling nietig is wegens niet-naleving van het hoorrecht van de minderjarige, kan niet met terugwerkende kracht beslissen tot de plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een openbare Gemeenschapsinstelling.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
460
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. P.15.1335.N

M.-L.A.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Gent, jeugdkamer, van 23 september 2015.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van art. 5 EVRM, art. 12 Gw., art. 1, 1o en art. 2 Voorlopige Hechteniswet en art. 37 en art. 52 e.v. Jeugdbeschermingswet: hoewel het arrest vaststelt dat de beschikking van de jeugdrechter van 7 september 2015 en de verbeterende beschikking van de jeugdrechter van 8 september 2015 onwettig zijn en dus vaststaat dat de eiseres niet mocht worden opgesloten in een gesloten afdeling, beveelt het arrest ten onrechte niet de invrijheidstelling van de eiseres; art. 1, 1o Voorlopige Hechteniswet heeft een algemene draagwijdte en is ook van toepassing op de minderjarige: de vrijheidsbeneming van de minderjarige mag in geen geval langer duren dan vierentwintig uur; de sanctie van de onwettigheid van de maatregel van plaatsing bestaat in de invrijheidstelling; de devolutieve werking van het hoger beroep kan daaraan geen afbreuk doen.

2. Uit art. 12, tweede lid Gw. volgt dat niemand kan worden aangehouden, tenzij in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.

Uit art. 1, 1o en art. 2 Voorlopige Hechteniswet volgt dat in beginsel binnen vierentwintig uur na de vrijheidsbeneming door de rechter moet worden beslist over de verdere vrijheidsberoving.

Deze bepalingen hebben een algemene draagwijdte en zijn ook van toepassing op minderjarigen.

3. Uit deze bepalingen volgt dat indien de jeugdrechter niet binnen de termijn van vierentwintig uur na de vrijheidsberoving wettig heeft beslist tot de plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een openbare Gemeenschapsinstelling, de minderjarige in vrijheid moet worden gesteld, ook al kan tegenover hem een opvoedende maatregel worden genomen.

De jeugdrechter in hoger beroep die vaststelt dat de beschikking van de jeugdrechter tot plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een openbare Gemeenschapsinstelling nietig is wegens niet-naleving van het hoorrecht van de minderjarige, kan niet met terugwerkende kracht beslissen tot de plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een openbare Gemeenschapsinstelling.

Het arrest dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Noot: 

NOOT

• Bart De Smet onder dit arrest in het RW – De termijn van arrestatie voor minderjarige verdachten

• Vereecke, V., « De wettigheid van de vrijheidsberoving van minderjarigen », R.A.B.G., 2016/7, p. 496-500

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 23/02/2017 - 12:50
Laatst aangepast op: di, 11/07/2017 - 17:28

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.