-A +A

Vrije school mag kinderen weigeren van een bepaald geslacht indien in de nabijheid gelijkaardig onderwijs voor dit geslacht wordt aangeboden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
vri, 02/02/1996

Een overeenkomst tussen ouders en scholen van het vrij onderwijsnet is van louter contractuele aard; hieruit volgt dat de inschrijving van een leerling in een vrije school een private aangelegenheid is en dat, in tegenstelling tot het gemeenschapsonderwijs, het vrij onderwijs, althans in beginsel, de vrijheid heeft al dan niet bepaalde leerlingen te aanvaarden.

Deze principiële vrijheid wordt echter beperkt door het openbaar belang en door de algemene rechtsbeginselen waaruit ouders en leerlingen de nodige waarborgen tegen willekeur kunnen putten omdat de scholen van het Vrij Onderwijs meewerken aan een openbare dienst; een vrije onderwijsinstelling is overigens in feite een «functionele openbare dienst».

In het licht van het vorenstaande en, bij gebrek aan andersluidende wettelijke beschikkingen, is de contractsweigering van de vrije school slechts onrechtmatig en maakt zij rechtsmisbruik uit indien zij plaats vindt op grond van criteria die onbetamelijk zijn en waardoor de menselijke waardigheid in het gedrang komt.

Er zijn inderdaad rechten van de ouders en van het kind, doch tegenover hun aanspraken staat het fundamenteel recht van een «inrichtende macht» om een pedagogisch model te verdedigen.

De weigering van leerlingen op grond van hun geslacht, kan dus niet in alle gevallen als een ongeoorloofde discriminatie worden beschouwd.

De weigering van de toegang van bijvoorbeeld een jongen tot een vrije meisjesschool zou echter onbetamelijk zijn en in strijd met de menselijke waardigheid en aldus rechtsmisbruik uitmaken, indien in een min of meer nabije omgeving door geen andere instelling een gelijkaardig en gelijkwaardig onderwijs wordt aangeboden.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
1996-1997
Pagina: 
259
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

D. t/ V.Z.W. Vrij Katholiek Kleuter- en Lager Onderwijs

1. De rechtsvordering van appellanten steunt inzonderheid op de artikelen 10 en 24 van de gecoördineerde Grondwet en op artikel 14 E.V.R.M.

Appellanten verliezen daarbij echter klaarblijkelijk uit het oog dat aan het discriminatieverbod in het privaatrecht niet dezelfde betekenis kan toekomen als in het publiekrecht.

Bestaat voor de overheid de verplichting om alle burgers die zich in dezelfde omstandigheden bevinden, gelijk te behandelen, zonder dat het haar is toegestaan sommigen te begunstigen of te bevoordelen, dan stuit het aannemen van eenzelfde scrupuleuze verplichting voor de burger op het beginsel van de privaatautonomie.

In de contractuele sfeer moet de contractsvrijheid als uitgangspunt gelden. Ongelijke behandeling is slechts uit den boze wanneer zulks door de wet wordt verboden of wanneer zulks onrechtmatig is (rechtsmisbruik).

Algemeen wordt aanvaard dat een overeenkomst tussen ouders en scholen van het vrij onderwijsnet van louter contractuele aard is; hieruit volgt dat de inschrijving van een leerling in een vrije school een private aangelegenheid is en dat, in tegenstelling tot het gemeenschapsonderwijs, het vrij onderwijs, althans in beginsel, de vrijheid heeft al dan niet bepaalde leerlingen te aanvaarden.

Deze principiële vrijheid wordt echter beperkt door het openbaar belang en door de algemene rechtsbeginselen waaruit ouders en leerlingen de nodige waarborgen tegen willekeur kunnen putten omdat de scholen van het Vrij Onderwijs meewerken aan een openbare dienst; een vrije onderwijsinstelling is overigens in feite een «functionele openbare dienst».

In het licht van het vorenstaande en, bij gebrek aan andersluidende wettelijke beschikkingen, is de contractsweigering van de vrije school slechts onrechtmatig en maakt zij rechtsmisbruik uit indien zij plaats vindt op grond van criteria die onbetamelijk zijn en waardoor de menselijke waardigheid in het gedrang komt.

Er zijn inderdaad rechten van de ouders en van het kind, doch tegenover hun aanspraken staat het fundamenteel recht van een «inrichtende macht» om een pedagogisch model te verdedigen.

De weigering van leerlingen op grond van hun geslacht, kan dus niet in alle gevallen als een ongeoorloofde discriminatie worden beschouwd.

De weigering van de toegang van bijvoorbeeld een jongen tot een vrije meisjesschool zou echter onbetamelijk zijn en in strijd met de menselijke waardigheid en aldus rechtsmisbruik uitmaken, indien in een min of meer nabije omgeving door geen andere instelling een gelijkaardig en gelijkwaardig onderwijs wordt aangeboden.

2. Wanneer men de hierboven uiteengezette beginselen toetst aan de huidige casus, stelt men vast dat er voor het kind H. voldoende «uitwijkmogelijkheden» bestonden (o.m. Gistel en Oostende), en dat daarenboven door geïntimeerde aan de ouders zelfs werd aangeboden hun kind in te schrijven in het gemengd lager onderwijs van geïntimeerde in haar wijkafdeling te S.

Dit laatste aanbod hebben appellanten echter afgewezen als niet aanvaardbaar «om praktische redenen door werkomstandigheden». Deze weigeringsgrond is onterecht: indien ouders voor het onderwijs van hun kinderen een vrije instelling verkiezen boven het gemeenschapsonderwijs, dan is het maar normaal dat zij daarvoor een redelijke inspanning doen, die in dit geval zeker niet overdreven kan genoemd worden; mits de aanwezigheid van enige inspanning en goede wil kon immers een beroep gedaan worden op het openbaar vervoer of op gemeenschappelijk vervoer en, zo nodig, konden de ouders, zonder bovenmatige inspanningen te moeten doen, hun kind zelf naar de school te S. brengen.

De weigering van de ouders om te kiezen voor één der alternatieven, als hierboven voorgesteld en/of om een matige inspanning te doen, mag niet leiden tot het ondergraven van een bepaald vrij onderwijssysteem.

Het hoger beroep is derhalve ongegrond.

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 27/09/2017 - 16:24
Laatst aangepast op: wo, 27/09/2017 - 16:24

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.