-A +A

Vordering wegens burenhinder kan ingesteld worden door de houder van een persoonlijk of zakelijk recht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 04/06/2012
A.R.: 
C.10.062.72N

Een vordering wegens burenhinder kan ook worden uitgeoefend door degenen die beschikken over een zakelijk of persoonlijk recht op een eigendom dat hen door de eigenaar is verleend.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1459
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.10.0672.N

C.A. e.a. t/ D.D. e.a.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 20 januari 2010.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

1. De vordering wegens burenhinder gebaseerd op art. 544 BW onderstelt dat het evenwicht tussen de rechten van naburige eigenaars is verbroken.

Deze vordering kan ook worden uitgeoefend door degenen die beschikken over een zakelijk of een persoonlijk recht op een eigendom dat hen door de eigenaar is verleend.

2. Opdat een vordering op dit artikel kan worden gebaseerd, is het nodig dat de partijen een recht hebben dat slaat op een naburig erf, d.w.z. een erf dat onderscheiden is van een ander erf. Het is daarbij niet nodig dat het recht van degenen die geen eigenaar zijn, maar slechts over een zakelijk of persoonlijk recht op een eigendom beschikken, slaat op een verschillende eigendom.

Als de eiser en de verweerder beschikken over een zakelijk of persoonlijk recht op dezelfde eigendom, is het nodig dat het recht van de ene betrekking heeft op een deel van de eigendom dat is onderscheiden van het deel van de eigendom waarop het recht van de andere betrekking heeft, zodat zij elk beschikken over een afzonderlijk erf.

3. De appelrechters die vaststellen dat zowel de rechtsvoorganger van de verweerders 1, 2 en 3 als de eigenaren van de beschadigde vaartuigen beschikten over een persoonlijk gebruiksrecht dat zij van de eigenaar van de loods hadden gekregen voor de winterberging van hun vaartuig, en oordelen dat dit niet volstaat om te besluiten tot nabuurschap omdat de gebruiksrechten betrekking hebben op “een en hetzelfde erf, namelijk de loods van de Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging”, en op die gronden de vordering van de eiseres wegens burenhinder ongegrond verklaren, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Voor de conclusie van advocaat-generaal R. Mortier voor dit arrest, zie Arr.Cass. 2012, 1519-1526.

Noot: 


Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 15/01/2010 - 14:49
Laatst aangepast op: di, 13/05/2014 - 16:07

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.