-A +A

Voorlopige hechtenis-Controle op legaliteit aanhoudingsbevel-openbare veiligheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 14/11/2017
A.R.: 
2017/4117

Artikel 16, § 2, derde lid wet voorlopige hechtenis bepaalt voor de misdrijven bestraft tot en met 15 jaar opsluiting er zowel moet worden gemotiveerd naar de volstrekte noodzaak voor de openbare veiligheid als naar minstens één van de voorwaarden van recidivegevaar, vluchtgevaar, gevaar getuigen te beïnvloeden of gevaar bewijzen te doen verdwijnen. Die bepaling is evenwel niet voorgeschreven op straffe van nietigheid of onregelmatigheid van het bevel tot aanhouding.

De sanctie van invrijheidstelling in geval van ontstentenis van die motiveringen, ingevoegd door de wet van 31 mei 2005, werd inmiddels afgeschaft door de wet van 21 november 2016 betreffende de rechten van personen die worden verhoord.

De onderzoeksgerechten die een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid moeten toetsen zijn bevoegd om een onvolledige grond aan te vullen of een foutieve grond te verbeteren betreffende de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte.

De beslissing tot aanhouding van de onderzoeksrechter wordt geformaliseerd in het bevel tot aanhouding. Tenzij anders bepaald is in de wetgeving, kan het bevel tot aanhouding dat is behept met een gebrek in de motivering, door een hogere rechtsinstantie worden hersteld, zoals dit mogelijk is bij andere beslissingen in het strafprocesrecht.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2018/6
Pagina: 
537
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(N.H. - Rolnr.: 2017/4117)

(Advocaten: Mr. E. Bruyndonckx loco Mr. T. Smet)

verdacht van:

A. diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels

B. gewone diefstal

C. bendevorming

D. verboden wapendracht

1. Voorgaanden
1.1. Bij beschikking van 31 oktober 2017 heeft de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, de voorlopige hechtenis gehandhaafd uit te voeren in de gevangenis.

1.2. Op 31 oktober 2017 heeft verdachte hoger beroep ingesteld tegen voormelde beschikking.

1.3. Het openbaar ministerie heeft op 8 november 2017 een schriftelijke en ondertekende vordering opgesteld die bij het dossier werd gevoegd.

2. Rechtspleging
2.1. Substituut-procureur-generaal A. De Cauwer heeft verslag uitgebracht en gevorderd.

2.2. Verdachte wordt gehoord in zijn middelen, aanwezig en bijgestaan door E. Bruyndonckx loco T. Smet, advocaten bij de balie van Antwerpen.

Een conclusie wordt neergelegd.

3. Beoordeling
3.1. Het hoger beroep is ontvankelijk.

3.2. Het bevel tot aanhouding is regelmatig.

Artikel 16, § 2, derde lid wet voorlopige hechtenis bepaalt voor de misdrijven bestraft tot en met 15 jaar opsluiting er zowel moet worden gemotiveerd naar de volstrekte noodzaak voor de openbare veiligheid als naar minstens één van de voorwaarden van recidivegevaar, vluchtgevaar, gevaar getuigen te beïnvloeden of gevaar bewijzen te doen verdwijnen. Die bepaling is evenwel niet voorgeschreven op straffe van nietigheid of onregelmatigheid van het bevel tot aanhouding.

De sanctie van invrijheidstelling in geval van ontstentenis van die motiveringen, ingevoegd door de wet van 31 mei 2005, werd inmiddels afgeschaft door de wet van 21 november 2016 betreffende de rechten van personen die worden verhoord.

De onderzoeksgerechten die een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid moeten toetsen zijn bevoegd om een onvolledige grond aan te vullen of een foutieve grond te verbeteren betreffende de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte.

De beslissing tot aanhouding van de onderzoeksrechter wordt geformaliseerd in het bevel tot aanhouding. Tenzij anders bepaald is in de wetgeving, kan het bevel tot aanhouding dat is behept met een gebrek in de motivering, door een hogere rechtsinstantie worden hersteld, zoals dit mogelijk is bij andere beslissingen in het strafprocesrecht.

Terecht heeft de raadkamer het bevel tot aanhouding aangevuld met de verwijzing naar het recidivegevaar.

3.3. De ernstige aanwijzingen van schuld, zoals vermeld in het bevel tot aanhouding, bestaan nog steeds.

3.4. De gegevens, eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de verdachte, die vermeld zijn in het aanhoudingsbevel, maken omstandigheden uit die thans nog bestaan en die dermate de openbare veiligheid raken dat hierdoor de handhaving van de voorlopige hechtenis van verdachte volstrekt noodzakelijk is.

4. Beslissing
4.1. Het hoger beroep is ontvankelijk maar niet gegrond.

4.2. De voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, uit te voeren in de gevangenis.

4.3. Uitsluitend de Nederlandse taal werd in de rechtspleging gebruikt, in acht genomen de artikelen 11, 12, 13, 24 tot en met 37, 40 en 41 van de wet van 15 juni 1935 met betrekking tot het taalgebruik in gerechtszaken.

Noot: 

De Smet, B., « Aanvulling van het aanhoudingsbevel door het onderzoeksgerecht », R.A.B.G., 2018/6, p. 539-542

• A. De Nauw en T. Vandebotermet, “Het bevel tot aanhouding” in Voorlopige hechtenis, Leuven, Acco, 1991, 89-136;

• T. De Schepper, “Het aanhoudingsbevel” in De voorlopige hechtenis, Diegem, Kluwer, 2000, 123-169; Ph. Daeninck, Praktische gids voorlopige hechtenis, Mechelen, Kluwer, 2015, 33-55.

• M. Rozie, “De voorlopige hechtenis en de onderzoeksgerechten” in Voorlopige hechtenis, Leuven, Acco, 1991, 143;

• E. de Formanoir, “Controle en handhaving van de voorlopige hechtenis” in De voorlopige hechtenis, Diegem, Kluwer, 2000, 280;

• P. Monville, “Détention préventive: le contrôle de la régularité de la procédure en débat” in Détention préventive: 20 ans après?, Brussel, Larcier, 2011, 83-97;

• R. Verstraeten, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 615;

• M.A. Beernaert, H.D. Bosly en D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Brugge, die Keure, 2014, I, 975;

• R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 518;

• F. Deruyck, Overzicht van het Belgisch strafprocesrecht, Brugge, die Keure, 2014, 155;

• Ph. Daeninck, Praktische gids voorlopige hechtenis, Mechelen, Kluwer, 2015, 66;

• M. Decramer en W. Van Steenbrugge, “De voorlopige hechtenis” in Handboek voor de advocaat-stagiair. Strafprocesrecht, Mechelen, Kluwer, 2016, 29;

• Y. Mennes “Een potpourri van de voorlopige hechtenis”, RW 2016-17, 566.

• E. de Formanoir, “Controle en handhaving van de voorlopige hechtenis” in De voorlopige hechtenis, Diegem, Kluwer, 2000, 299;

• C. Van den Wyngaert, Ph. Traest en S. Vandromme, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2017, 1181.

• R. Verstraeten, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 619;

• R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 519-522;

• B. De Smet, Nietigheden in het strafproces, Antwerpen, Intersentia, 2011, 116.

•  M. Rozie, “De voorlopige hechtenis en de onderzoeksgerechten” in Voorlopige hechtenis, Leuven, Acco, 1991, 148;

• M.A. Beernaert, H.D. Bosly en D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Brugge, die Keure, 2014, I, 989;

• F. Deruyck, Overzicht van het Belgisch strafprocesrecht, Brugge, die Keure, 2014, 156-157;

• M. Decramer en W. Van Steenbrugge, “De voorlopige hechtenis” in Handboek voor de advocaat-stagiair. Strafprocesrecht, Mechelen, Kluwer, 2016, 32.

• I. Mennes, “Van onderzoeksrechter over raadkamer naar kamer van inbeschuldigingstelling” in Na rijp beraad. Liber amicorum Michel Rozie, Antwerpen, Intersentia, 2014, 335-336, 329-343;

• Ph. Daeninck, Praktische gids voorlopige hechtenis, Mechelen, Kluwer, 2015, 68.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 10/05/2018 - 22:53
Laatst aangepast op: do, 10/05/2018 - 22:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.