-A +A

Voorlopig bewindvoerder geen hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen beslissing over strafvordering tegen beschermde persoon

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 19/09/2017
A.R.: 
P.17.0465.N

De voorlopig bewindvoerder heeft geen hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing over de strafvordering tegen de beschermde persoon.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2018
Pagina: 
43-44
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 13 maart 2017, gewezen op verwijzing bij arrest van het Hof van 3 februari 2015.

De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht een middel aan.

De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer A. Lievens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht A. Winants heeft geconcludeerd.

II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep II
1. Artikel 185, § 1 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de beklaagde, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij en de burgerlijke partij persoonlijk verschijnen of in de persoon van een advocaat.

2. Krachtens artikel 499/1, § 1 Burgerlijk Wetboek vertegenwoordigt de bewindvoerder over de persoon de beschermde persoon bij het verrichten van een rechtshandeling of proceshandeling met betrekking tot de persoon, voor zover deze handeling valt onder de rechterlijke beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 492/1, § 1.

Krachtens artikel 499/1, § 2 Burgerlijk Wetboek beheert de bewindvoerder over de goederen, de goederen van de beschermde persoon zoals een goede huisvader en vertegenwoordigt de beschermde persoon bij het verrichten van een rechtshandeling of proceshandeling met betrekking tot deze goederen, voor zover deze handeling valt onder de rechterlijke beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 492/1, § 2 Burgerlijk Wetboek.

3. De handelingen vermeld in artikel 492/1, § 1 en § 2 Burgerlijk Wetboek houden geen vertegenwoordiging van de persoon als verweerder op de strafvordering in, vermits artikel 185 Wetboek van Strafvordering die vertegenwoordiging aan de advocaat voorbehoudt.

4. De strafvordering houdt geen verband met één der handelingen vermeld in artikel 492/1, § 1 en § 2 Burgerlijk Wetboek die betrekking hebben op de bescherming van de persoon of goederen van de beschermde persoon, maar beoogt de schuldigverklaring van de beklaagde en zijn veroordeling tot bij de wet bepaalde straffen of maatregelen. Het feit dat die straffen of maatregelen de persoon of goederen van de beklaagde treffen, doet hieraan geen afbreuk.

5. Hieruit volgt dat de voorlopige bewindvoerder die aangesteld is om een beschermde persoon te vertegenwoordigen, geen hoedanigheid heeft om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing over de strafvordering tegen die beschermde persoon.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

(…)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

Bepaalt de kosten in het geheel op 152,41 EUR, waarvan de eiser I 76,20 EUR verschuldigd is en de eiser II 76,21 EUR.

Noot: 

Rechtspraak 

• Cass. 7 januari 2003, P.02.1114.N, Arr.Cass. 2003, 61, RABG 2003, 529, noot E. Brewaeys, “De machtiging om in rechte op te treden”

• Cass. 11 mei 2005, P.04.1730.F, Arr.Cass. 2005, 1025 (

• Cass. 8 april 2009, P.09.0115.F, Arr.Cass. 2009, 1012 

• Cass. 28 juni 2011, P.10.1570.N, Arr.Cass. 2011, 1671, Concl. P. Kenis, RABG 2012, 108, TGR-TWVR 2011, 350, Concl. P. Kenis, T. Vred. 2012, 431;

• Cass. 13 december 2011, P.11.1393.N, Arr.Cass. 2011, 2610, TGR-TWVR 2012, 130, noot P. Van Caenegem, T.Vred. 2012, 430, noot A. Billiet, “Betekening in strafzaken bij bewindvoeringen. 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 25/02/2018 - 13:03
Laatst aangepast op: do, 29/03/2018 - 20:54

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.