-A +A

Verzoekschrift raad van state dient alle argumenten te omvatten - verwijzing naar andere verzoekschriften volstaat niet

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
maa, 12/12/2016
A.R.: 
Arrest nr. 236.723

Een verzoekschrift tot nietigverklaring of tot schorsing dient immers alle argumenten te bevatten die een verzoekende partij voor de Raad van State wenst aan te voeren tegen de bestreden beslissing. De verzoekende partij mag zich er derhalve niet toe beperken te verwijzen naar andere verzoekschriften, die betrekking hebben op andere aangevochten beslissingen.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
1224
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

S.E. t/ Vlaamse Gemeenschap

Arrest nr. 236.723

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 2 juni 2016, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de evaluatoren van 11 januari 2016 waarbij aan S.E. de evaluatie “onvoldoende” voor het werkjaar 2015 wordt toegekend, evenals van de beslissing van de raad van beroep voor de diensten van de Vlaamse overheid van 30 maart 2016 waarbij de evaluatie “onvoldoende” van S.E. voor het werkjaar 2015 gegrond wordt verklaard.

...

VI. Ernst van de middelen

A. Eerste middel

...

Beoordeling van het eerste en het tweede middelonderdeel samen genomen

...

15.4. Voor zover verzoeker in zijn inleidend verzoekschrift voorts herhaaldelijk aanvoert dat de verschillende aantijgingen reeds werden weerlegd in zijn verzoekschrift tot nietigverklaring van de evaluatie “onvoldoende” die hem werd toegekend voor het werkjaar 2014 en in zijn verzoekschrift tot nietigverklaring van de hem opgelegde tuchtstraf en dat deze argumentatie “in onderhavig verzoekschrift integraal als hernomen [dient te worden] beschouwd”, moet worden opgeworpen dat met verzoekers argumentatie in vroegere verzoekschriften geen rekening kan worden gehouden. Een verzoekschrift tot nietigverklaring of tot schorsing dient immers alle argumenten te bevatten die een verzoekende partij voor de Raad van State wenst aan te voeren tegen de bestreden beslissing. De verzoekende partij mag zich er derhalve niet toe beperken te verwijzen naar andere verzoekschriften, die betrekking hebben op andere aangevochten beslissingen.

Verzoekers argumentatie wordt hierna dan ook slechts onderzocht in de mate dat ze uitdrukkelijk in het inleidend verzoekschrift is opgenomen en uitgewerkt.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 05/05/2017 - 14:56
Laatst aangepast op: vr, 05/05/2017 - 14:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.