-A +A

Verzekering van goederen of gelden tijdens traject en afwijking normaal traject

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Brussel
Datum van de uitspraak: 
vri, 22/11/2013

Wanneer een verzekering, waarden, tijdens een (geld)transport tegen diefstal, afpersing en bedreiging verzekert van en naar een financiële instelling dan geldt deze dekking enkel voor de normale trajecten tijdens de normale trajecttijden.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2015-2016
Pagina: 
190
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

BVBA De V. t/ NV K.V.

De procedure in eerste aanleg

Bij gerechtsdeurwaarderexploot van 19 maart 2010 heeft de BVBA B. De V. een inleidende vordering ingesteld tegen de NV K.V. teneinde deze laatste te horen veroordelen tot betaling van een bedrag van 7.907,47 euro, te vermeerderen met “de verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf datum van het schadegeval op 7.436,81 euro (...).

Blijkens de inleidende dagvaarding heeft deze vordering betrekking op een diefstal op 2 juli 2007 van een bedrag van 9.570 euro in contanten ten nadele van de BVBA B. De V., waarvoor laatstgenoemde bij de NV K.V. een verzekeringspolis “waarden” voor een maximale dekking van 7.436,81 euro heeft afgesloten.

De NV K.V. concludeerde tot de ongegrondheid van de vordering.

In het bestreden vonnis van 20 juni 2012 heeft de eerste rechter de vordering ontvankelijk maar ongegrond verklaard; (...).

De procedure in hoger beroep

Tegen voormeld vonnis heeft de BVBA B. De V. bij verzoekschrift van 23 augustus 2012 hoger beroep ingesteld teneinde haar oorspronkelijke vordering gegrond te horen verklaren.

De NV K.V. concludeert tot de ongegrondheid van het hoger beroep.

...

De beoordeling

Appellante beroept zich op de dekking van de bij geïntimeerde afgesloten verzekeringspolis, die de directe financiële schade tot beloop van maximum 7.436,81 euro dekt als gevolg van de diefstal door middel van afpersing, bedreiging of geweld van waarden gedurende het transport van de plaats van uitbating naar de financiële instelling.

Uit de overgelegde stukken blijkt:

– dat de zaakvoerder van appellante op maandag 2 juli 2007 na de sluiting van zijn handelszaak om 12u30 een bedrag van 9.570 euro kasgeld in de koffer van zijn voertuig deponeerde;

– dat hij vervolgens één uur ging trainen in een sportcentrum;

– dat hij vervolgens naar de tandarts ging en zijn voertuig, dat normaal geparkeerd stond op het Vredeplein, om die reden had geparkeerd in de Parijsstraat, ter hoogte van nr. 59;

– dat toen hij naar zijn voertuig terugkeerde, hij de koffer opende en zijn tas met het kasgeld eruit nam;

– dat deze tas echter door een passagier op een Booster uit zijn handen werd gerukt.

De zaakvoerder van appellante heeft het kasgeld niet getransporteerd van de plaats van de uitbating naar de financiële instelling. Hij heeft dit kasgeld getransporteerd van de plaats van uitbating naar de koffer van zijn voertuig. Dat voertuig werd vervolgens gedurende ongeveer twee uur onbewaakt achtergelaten.

Art. 3, d) van de algemene polisvoorwaarden bepaalt uitdrukkelijk dat waarden die zich bevinden in een onbewaakt achtergelaten motorvoertuig van de dekking zijn uitgesloten.

Pas vanaf het ogenblik dat de zaakvoerder van appellante naar zijn voertuig terugkeerde, de koffer opende en de tas met het kasgeld eruit nam, “bewaakte” hij opnieuw zijn voertuig.

De zaakvoerder van appellante verklaarde dat het vervolgens zijn bedoeling was om deze tas te voet naar de financiële instelling te brengen. Bijgevolg heeft hij op geen enkel ogenblik zijn voertuig gebruikt om het kasgeld te transporteren. Hij heeft zijn voertuig uitsluitend gebruikt om het kasgeld gedurende geruime tijd te bewaren.

Het (beoogde) transport te voet van het kasgeld vanaf de plaats waar zijn voertuig was geparkeerd naar de financiële instelling is in deze concrete omstandigheden geen transport van de plaats van de uitbating naar de financiële instelling. Het is een (beoogd) transport vanaf een plaats waarop het kasgeld gedurende geruime tijd onverzekerd werd achtergelaten, naar de financiële instelling.

Aldus bewijst appellante niet dat de diefstal van het kasgeld onder de dekking van de bij geïntimeerde gesloten verzekeringspolis valt.

De vordering blijft in hoger beroep ongegrond.

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 27/09/2015 - 11:54
Laatst aangepast op: zo, 27/09/2015 - 11:54

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.