-A +A

Verzekering van aanhangwagen verleent geen dekking voor de schade veroorzaakt tijdens koppeling van aanhangwagen aan trekker

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 29/09/2014
A.R.: 
C.13.0551.N

Uit de artikelen 1, tweede lid, en 3, §1, laatste lid, WAM 1989 volgt dat de verzekering van een aanhangwagen geen dekking verleent voor de schade veroorzaakt tijdens de koppeling van de aanhangwagen aan een trekker.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.13.0551.N
AXA BELGIUM nv, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 25,
eiseres,
tegen
ETHIAS nv, met zetel te 4000 Luik, Rue des Croisiers 24,
verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 28 maart 2013.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1. Krachtens artikel 1, tweede lid, WAM worden de door de Koning bepaalde aanhangwagens die speciaal gebouwd zijn om aan een motorrijtuig te worden ge-koppeld met het oog op het vervoer van personen of zaken, met motorrijtuigen ge-lijkgesteld.

Krachtens artikel 3, § 1, laatste lid, WAM moet de verzekering met betrekking tot een door artikel 1 met een motorrijtuig gelijkgestelde aanhangwagen alleen de schade dekken die door de niet-gekoppelde aanhangwagen wordt veroorzaakt.

Hieruit volgt dat de verzekering van een aanhangwagen geen dekking verleent voor de schade veroorzaakt tijdens de koppeling van de aanhangwagen aan een trekker.

2. De appelrechters stellen vast dat:
- zich een verkeersongeval voordeed, veroorzaakt door een door een trekker-combinatie achtergelaten oliespoor op het wegdek;
- niet betwist wordt dat het olielek afkomstig was van de oplegger, verzekerd bij de eiseres;
- de schade veroorzaakt is door een trekker met gekoppelde aanhangwagen.

3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de schade is veroorzaakt door de bij de eiseres verzekerde aanhangwagen op het ogenblik dat hij gekoppeld was aan de bij de verweerster verzekerde trekker en de eiseres op grond van arti-kel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek veroordelen tot terugbetaling aan de ver-weerster van de vergoeding voor de schade veroorzaakt door de gekoppelde aan-hangwagen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, rechtszit-ting houdende in hoger beroep.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 02/12/2016 - 19:59
Laatst aangepast op: vr, 02/12/2016 - 19:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.