-A +A

Verzekering mede-eigendom geldt enkel voor onverdeelde deel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 04/02/2013
A.R.: 
C.10.0120.F

De brandverzekering die in eigen naam is gesloten door de onverdeelde mede-eigenaar van het verzekerde goed, dekt in de regel slechts zijn deel van de eigendom en komt niet aan de andere mede-eigenaars ten goede komt, tenzij uit de verzekering volgt dat de verzekeringnemer voor hun rekening heeft gehandeld.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
740
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.10.0120.F

NV A.I. t/ M.C. en C.C.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 7 oktober 2009.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Derde onderdeel

Krachtens art. 1, B, a) van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wordt, bij schadeverzekering, onder verzekerde degene verstaan die door de verzekering is gedekt tegen vermogensschade.

Luidens art. 1165 BW brengen overeenkomsten alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij brengen aan derden geen nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het geval bepaald bij art. 1121.

Art. 1122 BW bepaalt dat men wordt geacht te hebben bedongen voor zichzelf en voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald of uit de aard van de overeenkomst voortvloeit.

Uit die bepalingen volgt dat de brandverzekering die in eigen naam is gesloten door de onverdeelde mede-eigenaar van het verzekerde goed, in de regel slechts zijn deel van de eigendom dekt en niet aan de andere mede-eigenaars ten goede komt, tenzij uit de verzekering volgt dat de verzekeringnemer voor hun rekening heeft gehandeld.

Het arrest stelt vast dat de verweerders “onverdeelde mede-eigenaars zijn van een pand [...] dat de verweerder bewoont, die bij de [eiseres] een brandverzekering heeft afgesloten”, dat “er in het pand brand is uitgebroken” en dat de eiseres “heeft aanvaard om [de verweerder] te vergoeden tot beloop van de helft van de schade, in zoverre hij in de verzekeringsovereenkomst vermeld wordt als de enige ondertekenaar, zonder beding ten gunste van [de verweerster]”.

Het arrest wijst erop dat “[de verweerster] niet vermeld wordt als begunstigde van de verzekeringsovereenkomst” en dat “het feit dat de overeenkomst bepaalt dat er voor derden kan worden bedongen, op zich echter niet betekent dat de verzekeringsmaatschappij het voordeel van de polis aan een derde heeft willen toekennen, aangezien de medecontractant de wil daartoe niet heeft uitgedrukt”.

Het arrest, dat beslist dat “[de verweerder] beweert [...], zonder te worden tegengesproken, dat hij de litigieuze verzekering heeft gesloten in onderlinge overeenstemming met zijn zuster” en daaruit afleidt dat “[de eiseres] [...] [aan laatstgenoemde] dekking verschuldigd is”, schendt art. 1122 BW.

Het onderdeel is gegrond.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 10/01/2015 - 16:58
Laatst aangepast op: za, 10/01/2015 - 16:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.