-A +A

Verwijzing in graad van beroep naar de correctionele rechtbank na beschikking van buitenvervolgingstelling door raadkamer vergt eenparigheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 31/10/2006
A.R.: 
P060979N

Wanneer de raadkamer een beschikking tot buitenvervolgingstelling heeft gewezen kan het appelgerecht de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht slechts uitspreken met eenparigheid van stemmen van zijn leden (1). (1) Cass., 20 nov. 2002, AR P.02.1093.F, nr 617; Cass., 1 okt. 2003, AR P.03.1097.F, nr 467.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.06.0979.N
1. S G C E,
verdachte,
2. V G J,
verdachte,
3. S J M,
verdachte,
4. V P A J,
verdachte,
eisers,
tegen
1. D P,
burgerlijke partij,
2. H S,
burgerlijke partij,
3. B B,
burgerlijke partij,
4. V C,
burgerlijke partij,
5. U G,
burgerlijke partij,
6. G F,
burgerlijke partij,
7. B W,
burgerlijke partij,
8. D T,
burgerlijke partij,
9. D R,
burgerlijke partij,
10. D V,
burgerlijke partij,
11. V K,
burgerlijke partij,
12. V A,
burgerlijke partij,
verweerders,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 juni 2006.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissing tot buitenvervolgingstelling voor de feiten A2, zijn ze bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

2. Ze zijn eveneens niet ontvankelijk in zoverre gericht tegen de beslissing met betrekking tot het bestaan van voldoende bezwaren.

Onderzoek van de middelen

Eerste middel

3. Wanneer de raadkamer een beschikking tot buitenvervolgingstelling heeft gewezen kan het appelgerecht de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht slechts uitspreken met eenparigheid van stemmen van zijn leden.

4. De raadkamer heeft, enerzijds, de eisers verwezen naar de correctionele rechtbank, voor de feiten B, anderzijds, de strafvordering voor de feiten A1 door verjaring vervallen verklaard en de eisers buiten vervolging gesteld voor de feiten A2 en C.

5. De kamer van inbeschuldigingstelling bevestigt de buitenvervolgingstelling voor de feiten A2.

Het arrest zegt evenwel dat de feiten A1, in zoverre ze bewezen zouden zijn, wegens eenheid van opzet met de feiten B en C, een collectief misdrijf opleveren zodat de strafvordering voor het geheel van die feiten niet is verjaard.

Vervolgens verwijst het arrest de eisers voor de samenhangende feiten A1, B en C naar de correctionele rechtbank zonder vast te stellen dat de kamer van inbeschuldigingsteling uitspraak doet met éénparigheid van stemmen van zijn leden.

6. Het arrest schendt aldus artikel 211bis Wetboek van Strafvordering.

Het middel is gegrond.

Overige middelen

De overige middelen kunnen niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing leiden.

De middelen behoeven geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers naar de correctionele rechtbank verwijst voor de feiten A1, B en C.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
Begroot de kosten op 210,47 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, en op de openbare terechtzitting van 31 oktober 2006 uitgesproken

Noot: 

Beoordeling van bezwaren en volledigheid van het onderzoek op het einde van het gerechtelijk onderzoek, B. De Smet, RW 2017-2018,101

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 03/01/2018 - 12:48
Laatst aangepast op: wo, 03/01/2018 - 12:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.