-A +A

Vervreemding goederen in rechte lijn met voorbehoud lijfrente of vruchtgebruik vermoeden schenking buiten part

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 12/03/2015
A.R.: 
C.13.0193.F

Luidens art. 918 BW wordt de waarde in volle eigendom van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn zijn vervreemd, hetzij met last van een lijfrente, hetzij met afstand van het kapitaal, of met voorbehoud van het vruchtgebruik, aangerekend op het beschikbare gedeelte; en het overschot, indien er een is, wordt in de massa ingebracht. Deze aanrekening en deze inbreng kunnen niet worden gevorderd door de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent en die in deze vervreemdingen hebben toegestemd, noch in enig geval door de erfgerechtigden in de zijlijn.

Dat wettelijk vermoeden kan bijgevolg enkel worden weerlegd wanneer, overeenkomstig art. 918 BW, de andere reservataire erfgenamen hebben toegestemd in de vervreemding.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat

AR nr. C.13.0193.F

E.D. t/ Y.D. e.a. in aanwezigheid van CVBA De V.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Luik van 14 november 2012.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Art. 1352, tweede lid BW bepaalt dat geen bewijs tegen het wettelijk vermoeden wordt toegelaten wanneer de wet, op grond van dat vermoeden, bepaalde handelingen nietig verklaart of de rechtsvordering ontzegt, tenzij de wet het tegenbewijs heeft vrijgelaten, en onverminderd hetgeen omtrent de gerechtelijke eed en de gerechtelijke bekentenis zal worden bepaald.

Luidens art. 918 BW wordt de waarde in volle eigendom van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn zijn vervreemd, hetzij met last van een lijfrente, hetzij met afstand van het kapitaal, of met voorbehoud van het vruchtgebruik, aangerekend op het beschikbare gedeelte; en het overschot, indien er een is, wordt in de massa ingebracht. Deze aanrekening en deze inbreng kunnen niet worden gevorderd door de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent en die in deze vervreemdingen hebben toegestemd, noch in enig geval door de erfgerechtigden in de zijlijn.

Die bepaling is gebaseerd op het wettelijke vermoeden dat de daarin bedoelde vervreemdingen, die door de cujus worden toegestaan aan een van zijn erfgerechtigden in de rechte lijn, niets meer en niets minder zijn dan giften die betrekking hebben op de volle eigendom van de vervreemde goederen, maar met vrijstelling van inbreng.

Dat wettelijk vermoeden kan bijgevolg enkel worden weerlegd wanneer, overeenkomstig art. 918 BW, de andere reservataire erfgenamen hebben toegestemd in de vervreemding.

Het onderdeel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.

...

Noot: 

Uittreksel uit het burgerlijk wetboek

Art. 918. De waarde in volle eigendom van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn vervreemd zijn, hetzij met last van een lijfrente, hetzij met afstand van het kapitaal, of met voorbehoud van het vruchtgebruik, wordt toegerekend op het beschikbaar gedeelte; en het overschot, indien er een is, wordt in de massa ingebracht.

(Deze toerekening en deze inbreng kunnen niet worden gevorderd door de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent en die in deze vervreemdingen hebben toegestemd, noch in enig geval door de erfgerechtigden in de zijlijn.) <W 14-05-1981, art. 27>

Dit artikel stelt o.a. dat een vervreemding AAN KINDEREN van bepaalde goederen op lijfrente of met voorbehoud van het vruchtgebruik aanzien wordt als een vermomde schenking en de waarde van deze goederen in volle eigendom moeten worden aangerekend op het beschikbaar deel van de nalatenschap. Dus men vermoedt dat het een schenking betreft buiten erfdeel. Het eventuele saldo moet in de massa worden ingebracht. Zelfs wanneer de lijfrente of het vruchtgebruik correct werden gewaardeerd kan het problemen opleveren, dit in tegenstelling tot art. 11 W.Succ.

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 09/10/2016 - 13:24
Laatst aangepast op: zo, 09/10/2016 - 13:24

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.