-A +A

Vertrouwelijke informatie en deskundigenonderzoek

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
maa, 11/04/2011
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
467
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

NV V.-G. en NV V.-S. AV S. & NV V.R. t/ BVBA XL V.

...

B. De geïntimeerde vraagt de bevestiging van het bestreden vonnis.

In dit bestreden vonnis werd als volgt beslist: “Zegt voor recht dat de gegevens die betrekking hebben op ‘ omzet naar de klanten van alle betrokken partijen niet dienen te worden doorgestuurd naar de raadslieden en dat deze informatie ook niet voor hen toegankelijk is op het kantoor van de gerechtsdeskundige”.

II.A. Wat aan de orde is, is het zoeken naar een evenwicht tussen diverse belangen:

– de expert moet voor de intrinsieke degelijkheid van zijn onderzoek zoveel als mogelijk nuttige informatie kunnen opvragen en verwerken, inbegrepen ook vertrouwelijke informatie;

– zowel de vertrouwelijkheid van de informatie als het contradictoir karakter van de expertise, onderdeel van het recht van de verdediging, zijn waarden die in acht moeten worden genomen.

Degelijkheid van de expertise, vertrouwelijkheid van de te onderzoeken gegevens en het recht van verdediging hebben niet steeds dezelfde gelijklopende belangen maar zijn alle drie essentiële bestanddelen van een correcte procedure.

B. De rechterlijke uitspraak die een expertise beveelt waarbij onvermijdelijk vertrouwelijke informatie moet worden vergaard en verwerkt, moet de context scheppen die het best tegemoetkomt aan de drie voormelde essentiële belangen.

Bij het uitwerken van de gepaste context is een minimum aan vertrouwen noodzakelijk. Of een betrokken persoon het hem verleende vertrouwen schendt, is – zoals de eerste rechter opmerkt – niet op een sluitende wijze te controleren. Dit geldt eveneens voor het schenden van het beroepsgeheim.

Op een bepaald niveau eindigt de cascade van controle op controle en komt men op een punt waar “hét vertrouwen” het laatste woord heeft. Zonder een minimum aan vertrouwen is uiteindelijk geen enkele samenleving – in het algemeen – mogelijk, noch een opdracht zoals de voorliggende expertiseopdracht waarbij – in het bijzonder – vertrouwelijke informatie moet kunnen worden gehanteerd.

C. Teneinde het zinvol en juridisch blijvend verantwoord verzoenen van de voormelde niet steeds samenlopende belangen optimaal te bewerkstelligen, acht het hof de volgende werkprocedure in de onderhavige zaak concreet raadzaam.

Elke partij heeft het recht om bij de expertisewerkzaamheden op eigen kosten een bedrijfsrevisor bij de hand te nemen en hierbij opdracht te geven haar respectief belang te behartigen. Hierbij zullen de respectieve bedrijfsrevisoren het recht hebben om ten kantore van de gerechtelijk deskundige alle documenten in en na te zien die de deskundige bij zijn onderzoek aanwendt. Hierbij zullen de respectieve bedrijfsrevisoren inzage kunnen nemen van in het bijzonder alle voor de deskundige beschikbaar gestelde lijsten van klanten en hun betrokken omzetten: uitsluitend ten kantore van de gerechtelijk deskundige en zonder recht van kopieneming.

De bedrijfsrevisoren zullen over de op deze lijsten vermelde klanten en omzetten in het algemeen een absolute zwijgplicht in acht moeten nemen ook en in het bijzonder ten aanzien van hun respectieve cliënten.

Zij zullen het recht hebben om bij een en ander de aanmerkingen en opmerkingen te formuleren die zij passend achten ten opzichte van de deskundige, die hierop op gemotiveerde wijze zal antwoorden. 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 11/11/2012 - 12:29
Laatst aangepast op: zo, 11/11/2012 - 12:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.