-A +A

Verplichting tot betaling van wettelijke of reglementaire verplichting tot betaling die geen tegenprestatie is voor arbeid is geen vergoedbare schade

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 24/01/2013
A.R.: 
12.0308.F

De werkgever uit de openbare sector die, krachtens zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen, een loon moet betalen aan zijn personeelslid zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, heeft recht op vergoeding op grond van art. 1382 en 1383 BW wanneer hij aldus schade lijdt.

Wanneer de Europese Unie, na het dodelijk ongeval van een van haar personeelsleden, krachtens het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, ertoe gehouden is een wezenpensioen aan de kinderen of een overlevingspensioen aan de weduwe of aan de vorige echtgenote van dat personeelslid uit te keren, vormt de betaling van die pensioenen, die geen tegenprestatie zijn voor de dienstprestaties die zij zou hebben ontvangen indien het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan, geen vergoedbare schade in de zin van art. 1382 en 1383 BW.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
789
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Europese Unie t/ NV B.I.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Luik van 15 maart 2012 na verwijzing ingevolge het arrest van het Hof van 14 juni 2001.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Middel

De werkgever uit de openbare sector die, krachtens zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen, een loon moet betalen aan zijn personeelslid zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, heeft recht op vergoeding op grond van art. 1382 en 1383 BW wanneer hij aldus schade lijdt.

Wanneer de Europese Unie, na het dodelijk ongeval van een van haar personeelsleden, krachtens het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, ertoe gehouden is een wezenpensioen aan de kinderen of een overlevingspensioen aan de weduwe of aan de vorige echtgenote van dat personeelslid uit te keren, vormt de betaling van die pensioenen, die geen tegenprestatie zijn voor de dienstprestaties die zij zou hebben ontvangen indien het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan, geen vergoedbare schade in de zin van art. 1382 en 1383 BW.

Het arrest dat oordeelt “dat in deze zaak niet blijkt dat de betalingen van overlevings- en wezenpensioenen aan de rechtverkrijgenden [van de getroffene] die werden gedaan krachtens het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, werden verricht als tegenprestatie voor de dienstprestaties van het personeelslid die de Europese Unie heeft moeten derven”, maar dat die betalingen “de tegenprestatie overstijgen”, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de Europese Unie niet gerechtigd is de terugbetaling ervan te eisen via een rechtstreeks verhaal op grond van art. 1283 BW en art. 85bis, § 4 van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 13/01/2015 - 16:19
Laatst aangepast op: di, 13/01/2015 - 16:19

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.