-A +A

Vermogensvoordeel uit het witwasmisdrijf en verbeurdverklaring geldsommen éénheid van het vermogen van de witwasser

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 07/10/2014
A.R.: 
P.13.0726.N

Wanneer de verbeurdverklaring van het voorwerp van witwassen op grond van artikel 505, derde lid (oud), Strafwetboek betrekking heeft op geldsommen waarvan ter gelegenheid van de tenuitvoerlegging ermee overeenstemmende bedragen in het patrimonium van de veroordeelde worden aangetroffen, kan die tenuitvoerlegging ook slaan op deze overeenstemmende bedragen; het patrimonium van de witwasser wordt immers als een geheel beschouwd (1). (1) Zie Cass. 6 juni 2006, AR P.06.0274.N, AC 2006, nr. 311; Cass. 12 januari 2010, AR P.09.1458.N, AC 2010, nr. 22.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.13.0726.N
M S H, geboren te M'Cif (Algerije) op 23 februari 1971, wonende te 9050 Gent, Hoefijzerstraat 34,
beklaagde,
eiser,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, cor-rectionele kamer, van 12 maart 2013.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 163 Wetboek van Strafvordering: met bevestiging van het beroepen vonnis, verklaart het arrest ten laste van de eiser een bedrag van 51.902 euro verbeurd als voorwerp van de bewezen verklaarde witwasmisdrijven op grond van de artikelen 42, 1°, en artikel 505, derde lid, Strafwetboek, dit laatste zoals van toepassing vóór de in-werkingtreding van de wet van 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake heling en inbeslagneming; het arrest preciseert evenwel niet of het verbeurdver-klaarde bedrag zich op het ogenblik van de uitspraak nog in het vermogen van de eiser bevond en dus op zijn vermogen kan worden uitgevoerd, dan wel of het hier een niet-toegelaten verbeurdverklaring per equivalent betreft; bijgevolg is de mo-tivering van het arrest onduidelijk of onnauwkeurig en kan bij de uitvoering van het arrest de wettigheid van de verbeurdverklaring niet worden nagegaan.

2. Artikel 163 Wetboek van Strafvordering is van toepassing op de politie-rechtbanken, maar niet op de hoven van beroep die uitspraak doen in correctionele zaken.

In zoverre het middel schending van die wetsbepaling aanvoert, faalt het naar recht.

3. Wanneer de verbeurdverklaring van het voorwerp van witwassen op grond van artikel 505, derde lid (oud), Strafwetboek betrekking heeft op geldsommen waarvan ter gelegenheid van de tenuitvoerlegging ermee overeenstemmende be-dragen in het patrimonium van de veroordeelde worden aangetroffen, kan die ten-uitvoerlegging ook slaan op deze overeenstemmende bedragen. Het patrimonium van de witwasser wordt immers als een geheel beschouwd.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de tenuitvoerlegging enkel betrekking kan hebben op het verbeurdverklaarde bedrag zelf dat zich nog in het vermogen van de veroordeelde dient te bevinden, faalt het naar recht.

4. Bij afwezigheid van daartoe strekkende conclusie dient het arrest niet te preciseren dat het bedrag dat het op de vermelde grondslag verbeurdverklaart, zich nog in het vermogen van de eiser bevindt en niet het voorwerp van een ver-beurdverklaring per equivalent uitmaakt.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Bepaalt de kosten op 80,91 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 14/04/2016 - 14:21
Laatst aangepast op: za, 16/04/2016 - 17:43

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.