-A +A

Verkoop ten huize koper bewijs uitnodiging

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg
Plaats van uitspraak: Hasselt
Datum van de uitspraak: 
woe, 05/04/1995

Van de bewering dat de consument vooraf en uitdrukkelijk om het bezoek van de verkoper verzocht heeft, dient de verkoper het ondubbelzinnige en sluitende bewijs te leveren.
Dat bewijs wordt niet geleverd door een voorgedrukte, alleen door een van de kopers ondertekende verklaring die dezelfde datum draagt als de overeenkomst.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Noot: 

TIJDSCHRIFT VOOR PRIVAATRECHT LAENENS,J. 1993(P.1497)
RECHTSKUNDIG WEEKBLAD null 1995(96)(P.332-334)
RECHTSKUNDIG WEEKBLAD null 1995(96)(P.331-332)

 

X. Overeenkomsten gesloten binnen of buiten de onderneming, NJW 238, 191

Rechtspraak:

• Bergen 13 maart 2008, Jaarboek Handelspraktijken 2008, 411.

• Bergen 11 juni 2001, Cah. Dr. Immo 2001, afl. 5, 23, noot L. BERNICH; Antwerpen 1 juni2004, NjW2005, 801;

• Gent 10 september 2003, NJW 2003, 1305 (relatieve nietigheid);

• Gent 12 oktober 2005, Jaarboek Handelspraktijken 2005, 475(relatieve nietigheid).


Hof van Cassatie, 1e Kamer – 22 januari 2016, RW 2016-2017, 1504

Krachtens art. 88 Handelspraktijkenwet 1991, zoals het van toepassing is op het geschil, moeten de verkopen aan de consument die buiten de onderneming van de verkoper zijn gesloten, op straffe van nietigheid het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst en moet die overeenkomst, op straffe van nietigheid van de overeenkomst, het volgende renunciatiebeding bevatten: binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt; elk beding waarbij de consument van dat recht afstand zou doen, is nietig.

Art. 102, 7° van die wet bepaalt dat degenen die de bepalingen overtreden van artt. 88 tot 91 betreffende de verkopen aan de consument, gesloten buiten de onderneming van de verkoper, met een geldboete gestraft worden.

De omstandigheid dat het sluiten van een dergelijke overeenkomst met een strafrechtelijke geldboete wordt bestraft wanneer het renunciatierecht van de consument daarin niet in de wettelijke bewoordingen wordt vermeld, impliceert niet dat die overeenkomst absoluut nietig zou zijn.

Het onderdeel, dat op de tegengestelde opvatting berust, faalt naar recht.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 29/10/2017 - 18:05
Laatst aangepast op: zo, 29/10/2017 - 18:05

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.